{vimeo}http://vimeo.com/90538310{/vimeo}

Częstochowska "Solidarność" zorganizowała 31 marca protest w obronie pracowników firmy Gomma, których pracodawca sukcesywnie zwalnia, a pozostałych - pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego - przymusza do pracy w soboty, które powinny być wolne.
Sześćdziesięcioosobowa grupa związkowców - z Gommy i innych częstochowskich zakładów pracy - przez godzinę pikietowała na placu przed siedzibą firmy. Później, na kilkanaście minut, związkowcy zablokowali ruch samochodowy na ul. Warszawskiej, przechodząc po przejściu dla pieszych. Były gwizdy, hasła (np. "Motto dyrekcji: dobry pracownik to zwolniony pracownik") i spalone opony przed siedzibą firmy. Protest był legalny, ochraniany przez Policję oraz Straż Miejską. Do protestujących nie wyszedł nikt z zarządu firmy.

pismo rsoiw 2014-03-2727 marca br. przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Dorota Kaczmarek zwróciła się do prezydenta Częstochowy o "systemowe rozwiązanie zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych".
Przyczyną wniosku jest trwająca od lat sytuacja, w której część wspomnianych pracowników jest zatrudniona na umowy przewidujące miesięczną pensję w wysokości niższej niż wynagrodzenie minimalne. Poniżej publikujemy wspomniane pismo w całości.

jeden za wszystkich 150W poniedziałek 31 marca "Solidarność" przeprowadzi pikietę pod siedzibą częstochowskiej firmy Gomma. Protest ma zwrócić uwagę na redukcje zatrudnienia oraz inne działania pracodawcy, które pracownicy odbierają jako zastraszanie.
Pikieta rozpocznie się o godz. 11.00 przy bramie wejściowej do siedziby firmy przy ul. Morsztyna 7/9. Później uczestnicy protestu przejdą na ul. Warszawską, gdzie przez 30 minut przechodzić będą w wyznaczonym do tego miejscu przez jezdnię. CF Gomma Polska Sp. z o.o. jest firmą z kapitałem włoskim, specjalizującą się w produkcji elementów gumowych, głównie do samochodów. Zatrudnia obecnie ok. 300 osób.

regiony 150Od 1 kwietnia ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników Domów Pomocy Społecznej podległych lublinieckiemu Starostwu Powiatowemu będzie gwarantował warunki pracy i płacy.
NSZZ "Solidarność", jako jedyny reprezentatywny związek zawodowy działający w tej branży w powiecie, wynegocjował i podpisał ten dokument ze Starostwem Powiatowym. Szczególnie istotne jest to, iż w sytuacji, gdy układ zbiorowy pracy zawiera w swej treści np. zapisy Kodeksu pracy lub innych ustaw, które następnie utracą moc prawną lub zostaną zmienione przez ustawodawcę na mniej korzystne dla pracowników, przepisy układu nadal będą obowiązywać.

solidarnosc kk logo 150rKomisja Krajowa NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu 18 marca zadeklarowała pełne poparcie dla europejskich aspiracji Ukraińców, dalszą materialną pomoc rzeczową oraz zaapelowała do Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych o zajęcie stanowiska wobec rosyjskiej agresji.
Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska KK.