regiony 150Regionalna Sekcja Kultury 7 kwietnia wybrała swoje władze. W tej kadencji pokieruje nią Paweł Gwoździk (Muzeum Częstochowskie).
Członkami rady Sekcji są: Andrzej Koronka (Filharmonia Częstochowska), Zdzisław Kubziakowski (Teatr im. Adama Mickiewicza) i Marek Toborowicz (Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"). Komisję Rewizyjną tworzą: Ewa Kruszyna ("Śląsk), Jolanta Mulszanowska (Filharmonia), Michał Szymczak (Teatr), delegatami na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Instytucji Artystycznych wybrano: Stanisława Demczuka ("Śląsk) i Jolantę Mulszanowską.
Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 16 kwietnia wybrało na przewodniczącą ponownie Dorotę Kaczmarek.
Radę Sekcji tworzą: Anna Andrzejewska, Anna Dudzik-Orman, Dorota Hurhal, Ewa Jachura, Małgorzata Kaim-Zyśk, Jolanta Krzypkowska, Barbara Łebek, Liliana Madejska, Zofia Makowska, Barbara Michalak, Sławomira Musiał, Marek Noszczyk, Urszula Olesiak, Jolanta Sołtysiak, Zygmunt Stempor, Maciej Stuła, Paweł Szewczyk, Jolanta Waleriańczyk, Jolanta Wójcikiewicz, Andrzej Zaborski; natomiast Komisję Rewizyjną: Jolanta Górawska, Beata Klubicka, Ewa Kolman, Ewa Kozłowska, Urszula Ordon.
W kadencji 2014-2018 Regionalną Sekcję Ochrony Zdrowia tworzą organizacje związkowe z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Szpitala Zespolonego i ZOZ Myszków (szpital).
W wyborach, które odbyły się 22 kwietnia, wybrano przewodniczącą - Barbarę Czekaj, członków Rady Sekcji - Irenę Małgorzatę Badowską i Tomasza Czupera oraz Komisję Rewizyjną: Jolantę Ciekot, Wiesława Ćwiląga i Elżbietę Ujmę.

stop symbolice komunistycznej

Urząd Miasta Częstochowy - po monitach kierowanych pod jego adresem przez Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" oraz Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość - zdecydował o demontażu symboli sierpa i młota z pomnika w kwaterze żołnierzy sowieckich na cmentarzu Kule.
"Składanie kwiatów pod symbolem sierpa i młota [w rocznice tzw. wyzwolenia Częstochowy - red.] jest publicznym propagowaniem i rozpowszechnianiem zbrodniczej symboliki, jest swoistą pochwałą faktycznej okupacji miasta przez armię Związku Sowieckiego w roku 1945 (...). Jednocześnie stanowczo oświadczamy, że stoimy na straży wiecznego spokoju wszystkich żołnierzy, którzy oddali życie na częstochowskiej ziemi, tym samym uznajemy, że każdy cmentarz, a szczególnie mogiły żołnierskie, wymagają opieki władz samorządowych. Opieka nad grobami i szacunek dla poległych: Tak. Składanie kwiatów 16 stycznia pod sierpem i młotem: Nie" - głosiło najlepiej oddające istotę rzeczy oświadczenie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość, przekazane radnym przez Zbigniewa Bonarskiego.
Stowarzyszenie prowadziło w tej sprawie również korespondencję z Urzędem Miasta, której następstwem jest decyzja UM o usunięciu symboli zbrodniczej ideologii komunistycznej "w ramach bieżących remontów mogił, finansowanych z dotacji Wojewody Śląskiego". Przewidywany termin tych prac - jak informuje Urząd Miasta - to sierpień lub wrzesień br. Usunięcia sierpa i młota domagali się również członkowie Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WIR", częstochowskiego Oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Fundacji Orzeł Biały, Stowarzyszenia Ruch Wolności.

pikieta pod gomma 6430

Przed Świętami Wielkanocnymi zarządzający częstochowskim zakładem Gommy dyrektor Kazimierz Duda zdecydował o zwolnieniu kolejnych 30 pracowników.
W marcu zwolniono już 30 osób. To nie koniec zwolnień, uzasadnianych wygaszeniem (prawdopodobnie z powodu przeniesienia do Włoch) części produkcji. W związku z tym Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ponowiła swój apel do prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka o pilne spotkanie z włoskimi właścicielami firmy. Jednocześnie został złożony wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakładzie. Wszystko bowiem wskazuje na to, iż pracodawca łamie ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych, ignorując obowiązek podjęcia rozmów z organizacją związkową. O nastawieniu dyrektora do pracowników jak najgorzej świadczy fakt uruchomienia procedury zwolnień akurat w okresie przedświątecznym (przesunięcie tych działań o tydzień nie zmieniłoby, niestety, sytuacji pracowników, ale nie zepsułoby im przeżywania Świąt).

O pikiecie, zorganizowanej przez "Solidarność", pisaliśmy tutaj.

wielkanoc 2014

zorganizowani 2014 388

W Przychodni w Lelowie działa od niedawna organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność". Związkowcy odnieśli już pierwszy sukces: 15 kwietnia podpisali z pracodawcą (SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia) układ zbiorowy pracy.
Na czele Tymczasowej Komisji Zakładowej, będącej władzą wykonawczą organizacji, stoi Bożena Grewenda. Organizacja związkowa "Solidarności" liczy 12 członków na 12 osób zatrudnionych. Zakładowy układ zbiorowy pracy gwarantuje pracownikom m.in. wydłużenie ochrony przedemerytalnej do 6 lat, 2 dodatkowe dni urlopu, a przede wszystkim - zachowanie dotychczasowych warunków pracy i płacy. W przypadku przekształceń własnościowych Przychodni ci pracownicy, którzy w ich wyniku straciliby pracę, otrzymają odszkodowania.
Witamy Koleżanki i Kolegów w gronie związkowców!
Ważne, że coraz więcej pracowników dostrzega, iż tylko organizując się w związek zawodowy można mieć wpływ na poprawę warunków pracy i płacy. Wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem organizacji związkowych lub przystąpieniem do już istniejących zachęcamy do kontaktu z Działem Rozwoju Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" - tel. 34 360 55 70.

prokuratura generalna poziom kontra 388

Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" 15 marca złożył zażalenie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na działania Prokuratury Rejonowej Częstochowa - Północ, która najwyraźniej "zamiotła pod dywan" zawiadomienie Związku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego w związku z zaprzestaniem leczenia pacjentów przez szpital w Blachowni.
Wspomniane zawiadomienie, jak wynika z korespondencji, Prokuratura przekazała do sprawy o sygnaturze 4Ds 752/13 uznając, iż dotyczy "tego samego zdarzenia". Tymczasem sprawa o takiej sygnaturze była prowadzona w związku z innym, wcześniejszym zawiadomieniem dotyczącym innego stanu faktycznego, innych aspektów dzierżawy szpitala, innego okresu i innych podmiotów: wcześniej była to Prywatna Przychodnia Lekarska Cezarego Skrzypczyńskiego, natomiast w zawiadomieniu, o którym mowa - Polska Grupa Medyczna, obecny dzierżawca budynku szpitalnego w Blachowni. Co więcej, postępowanie w "starej" sprawie o sygn. 4 Ds. 752/13 zostało już zamknięte niestwierdzeniem przez Prokuraturę wystąpienia przestępstwa, m.in. z powodu przedawnienia i "niejasnego stanu prawnego" (dwa w jednym! - red.) uchwały likwidującej publiczny szpital. Tym samym Prokuratura Rejonowa Częstochowa - Północ pozbyła się kłopotu i nieobciążyła trudem zbadania i wyjaśnienia wszelkich okoliczności bulwersującej sprawy zamknięcia szpitala.

Aktualizacja (16-04-2014): Po publikacji na naszej stronie internetowej informacji o skardze do Prokuratora Generalnego i zapytaniu dociekliwej redaktor Martyny Pościk (NTL Radomsko) Prokuratura Okręgowa w Częstochowie błyskawicznie ustaliła, iż zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd Powiatu zajmie się jednak Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ, do której zresztą - prawidłowo - skierował swoje pismo Region Częstochowski "Solidarności".