solidarnosc kk logo 150rKomisja Krajowa NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu 18 marca zadeklarowała pełne poparcie dla europejskich aspiracji Ukraińców, dalszą materialną pomoc rzeczową oraz zaapelowała do Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych o zajęcie stanowiska wobec rosyjskiej agresji.
Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska KK.

NSZZ "Solidarność" z wielkim zaniepokojeniem śledzi coraz bardziej dramatyczną sytuację na Ukrainie, której bezpośrednią przyczyną było krwawe stłumienie pokojowych protestów społecznych po wstrzymaniu przez ówczesne władze Ukrainy procesu integracji z Unią Europejską.
Dzisiaj naród ukraiński jest w katastrofalnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Stał się obiektem niczym nie sprowokowanej agresji Rosji, która dokonuje się na oczach całego świata.
NSZZ "Solidarność", którego pokojowa rewolucja przyczyniła się do odzyskania wolność wielu narodom, w tym Ukrainie, z całą mocą potępia działania rządzonej przez Władimira Putina Rosji, które są pogwałceniem wszelkich międzynarodowych norm prawa.
W tym kontekście Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" krytycznie ocenia stanowisko Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych przyjęte 10 marca br. w Brukseli, podczas spotkania Paneuropejskiej Rady Regionalnej, które nawet jednym słowem nie odnosi się do rosyjskiej agresji. Żaden głos wolnego świata dotyczący sytuacji na Ukrainie nie może pomijać tego faktu.
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" apeluje do MKZZ o rewizję tego stanowiska, bo w obecnej postaci wypacza prawdziwą sytuację na Ukrainie i zamiast wspierać walczący o suwerenność naród ukraiński, zdecydowanie go osłabia.
Wzywamy przywódców krajów wolnego świata do podjęcia szybkich i stanowczych działań w celu powstrzymania agresywnych poczynań władców Rosji. Przykład takich działań, przynoszących wolność od zakłamania i zniewolenia komunistycznego dał w czasach zrywu Solidarności prezydent Stanów Zjednoczonych - Ronald Reagan.
NSZZ "Solidarność" deklaruje dalszą możliwą pomoc materialną i rzeczową dla Ukrainy oraz pełne wsparcie dla jej europejskich aspiracji.

Elbląg, 18 marca 2014 r.