jacek straczynski 2014-06-06

Walne Zebranie Delegatów Regionu wybrało 6 czerwca Jacka Strączyńskiego z ISD Huty Częstochowa na stanowisko przewodniczącego Zarządu Regionu na kadencję 2014-2018.

Jacka Strączyńskiego poparło 39 delegatów, na pełniącego dotychczas funkcję przewodniczącego Mirosława Kowalika głos oddało 29 osób. Walne Zebranie Delegatów wybrało również 18-osobowy skład Zarządu Regionu. Kandydatury swoich przyszłych współpracowników, członków Prezydium, nowy przewodniczący przedstawi na pierwszym posiedzeniu Zarządu Regionu, które zostało zapowiedziane na początek przyszłego tygodnia.
W trakcie prezentacji kandydatów na stanowisko szefa częstochowskiej "Solidarności" pełniący tę funkcję przez trzy kadencje Mirosław Kowalik zapowiedział kontynuację dotychczasowej linii Regionu, z naciskiem na zawieranie układów zbiorowych pracy. Jacek Strączyński akcentował budowanie jedności wśród członków "Solidarności", by w ten sposób skuteczniej bronić praw pracowniczych i związkowych. Opowiedział się za ograniczeniem okresu sprawowania wybieralnych funkcji związkowych na szczeblu ponadzakładowym.

 

nasz cel 1200

Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Katowicach oraz Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" zapraszają na konferencję popularnonaukową "Wybory 1989", która odbędzie się 4 czerwca o godz. 12.00 w aula Regionu "Solidarności" przy ul. Łódzkiej 8/12.
W programie:  wystąpienie Mirosława Kowalika (przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność")  wykład Sławomira Maślikowskiego (IPN Katowice) "Upadek (?) Polski Ludowej"  wykład Wojciecha Rotarskiego (IPN Katowice) "Wybory czerwcowe 1989 r. w regionie częstochowskim"  wspomnienie z 1989 r. Grzegorza Szczukockiego (ówczesnego przewodniczącego Samorządu Studentów WSP, działacza NZS, wspomagającego kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego).
Dziś,  4 czerwca, także pokaz filmu Krzysztofa Kasprzaka "Zwykli ludzie, niezwykłe sprawy" - o częstochowskiej "Solidarności" - w siedzibie Gaude Mater (ul. Dąbrowskiego 1) o godz. 16.00. Wstęp wolny.

wir logo 388 r

Walne Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym uznaje, że 4 czerwca 1989 roku, dzień częściowo wolnych wyborów, stał się w znacznym stopniu dniem zdrady narodowej. Wąska grupa ludzi o poglądach liberalnych i lewicowych zniszczyła etos SOLIDARNOŚCI.
Zamiast rozliczenia okresu komunistycznego, pilnowania niepodległości, szanowania tradycji i wartości chrześcijańskich, dbania o sprawiedliwość i uczciwą gospodarkę, mamy: wyszydzanie polskiej tożsamości narodowej, brutalne ataki na kościół i księży, ochronę donosicieli i morderców komunistycznych, destruowanie polskiej tożsamości, korupcję, patologię wymiaru sprawiedliwości, a troska o uczciwą gospodarkę zmieniła się we wsparcie oligarchów oraz kapitału międzynarodowego oraz rodzimego postkomunistycznego.
Wyrażamy głębokie niezadowolenie ze sposobu traktowania przez władze państwowe osób represjonowanych za walkę o wolną i niepodległą Polskę. Stanowczo protestujemy przeciw przyjmowaniu z aprobatą i finansowaniu z pieniędzy podatników szkodliwych dla narodu ideologii.
Jednocześnie odnosimy się z dużym szacunkiem i uznaniem do tych dziennikarzy i środowisk, którzy rozpoznają i napiętnują różnego rodzaju patologie, z jakimi mamy do czynienia w naszej ojczyźnie.

Anna Rakocz, Przewodnicząca Federacji

Rozmowa z Mirosławem Kowalikiem, przewodniczącym Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
- 6 czerwca delegaci usłyszą szczegółowe oficjalne sprawozdanie z czteroletniej kadencji. Tutaj chciałbym zapytać o bardziej osobiste refleksje przewodniczącego Zarządu Regionu. Chyba truizmem byłoby stwierdzenie, że to były cztery trudne lata dla Związku. Pracownicy znaleźli się w defensywie, gdyż układ rządzący - rząd, parlament, prezydent - wykonał wiele "brudnej" roboty dla pracodawców. Jak była więc specyfika tej kadencji?
- To prawda, nie było jeszcze łatwej kadencji dla "Solidarności". W kraju "biliśmy się" o minimalne wynagrodzenie, wiek emerytalny, umowy śmieciowe, okres rozliczeniowy i nie są to zakończone batalie.
W naszym regionie panuje specyfika rynku pracy, którą trudno zrozumieć decydentom z województwa śląskiego i rządu. W Katowicach bowiem stopa bezrobocia wynosi 5 proc., w Bielsku-Białej - 6 proc., natomiast w Częstochowie zaś 13,5 proc., a powiecie częstochowskim - ponad 20 proc. Na Śląsku likwidacja paru etatów to nie jest jeszcze tragedia, u nas - dla zwalnianych pracowników - jak najbardziej tak.

Przy wysokim bezrobociu szukanie pomysłów na rozwiązanie problemów pracowniczych jest wyraźnie trudniejsze. Dlatego poszukiwaliśmy przede wszystkim takich rozwiązań, które stabilizują miejsca pracy i warunki zatrudnienia, stąd kontynuowanie działań nakierowanych na zawieranie układów zbiorowych pracy.

29 maja w Krakowie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność". Przedstawiciele związkowców z całej Polski zdecydowali, że w latach 2014-2018 szefową sekcji w kraju będzie Jolanta Ziółkowska.
"Najbliższe lata to nowe wyzwania stojące przed pomocą społeczną, a tym samym przed związkami zawodowymi, dla których najważniejszym celem jest obrona interesów pracowników, gwarancje stałości i stabilności miejsc pracy. To realne cele, które wspólnie możemy osiągnąć poprzez zawieranie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych, które muszą stać normą a nie wyjątkiem" - powiedziała po wyborach nowa przewodnicząca.
Jolanta Ziółkowska (na pierwszym planie) jest członkiem NSZZ "Solidarność" od 1999 roku. W kadencji 2010-2014 była członkiem Rady Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej, która wskazała ją jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na co dzień pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza i jest członkiem Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Ochrony Zdrowia.
Sekcja Krajowa reprezentuje ponad 3 000 członków Związku zatrudnionych w pomocy społecznej. Do Rady Sekcji Krajowej została również wybrana Elżbieta Gołębiowska, do niedawna przewodnicząca w częstochowskim MOPS-ie. Gratulujemy koleżankom z Częstochowy i życzymy samych sukcesów w działalności na rzecz pracowników.