wir logo 388 r

Walne Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym uznaje, że 4 czerwca 1989 roku, dzień częściowo wolnych wyborów, stał się w znacznym stopniu dniem zdrady narodowej. Wąska grupa ludzi o poglądach liberalnych i lewicowych zniszczyła etos SOLIDARNOŚCI.
Zamiast rozliczenia okresu komunistycznego, pilnowania niepodległości, szanowania tradycji i wartości chrześcijańskich, dbania o sprawiedliwość i uczciwą gospodarkę, mamy: wyszydzanie polskiej tożsamości narodowej, brutalne ataki na kościół i księży, ochronę donosicieli i morderców komunistycznych, destruowanie polskiej tożsamości, korupcję, patologię wymiaru sprawiedliwości, a troska o uczciwą gospodarkę zmieniła się we wsparcie oligarchów oraz kapitału międzynarodowego oraz rodzimego postkomunistycznego.
Wyrażamy głębokie niezadowolenie ze sposobu traktowania przez władze państwowe osób represjonowanych za walkę o wolną i niepodległą Polskę. Stanowczo protestujemy przeciw przyjmowaniu z aprobatą i finansowaniu z pieniędzy podatników szkodliwych dla narodu ideologii.
Jednocześnie odnosimy się z dużym szacunkiem i uznaniem do tych dziennikarzy i środowisk, którzy rozpoznają i napiętnują różnego rodzaju patologie, z jakimi mamy do czynienia w naszej ojczyźnie.

Anna Rakocz, Przewodnicząca Federacji