jacek straczynski 2014-06-06

Walne Zebranie Delegatów Regionu wybrało 6 czerwca Jacka Strączyńskiego z ISD Huty Częstochowa na stanowisko przewodniczącego Zarządu Regionu na kadencję 2014-2018.

Jacka Strączyńskiego poparło 39 delegatów, na pełniącego dotychczas funkcję przewodniczącego Mirosława Kowalika głos oddało 29 osób. Walne Zebranie Delegatów wybrało również 18-osobowy skład Zarządu Regionu. Kandydatury swoich przyszłych współpracowników, członków Prezydium, nowy przewodniczący przedstawi na pierwszym posiedzeniu Zarządu Regionu, które zostało zapowiedziane na początek przyszłego tygodnia.
W trakcie prezentacji kandydatów na stanowisko szefa częstochowskiej "Solidarności" pełniący tę funkcję przez trzy kadencje Mirosław Kowalik zapowiedział kontynuację dotychczasowej linii Regionu, z naciskiem na zawieranie układów zbiorowych pracy. Jacek Strączyński akcentował budowanie jedności wśród członków "Solidarności", by w ten sposób skuteczniej bronić praw pracowniczych i związkowych. Opowiedział się za ograniczeniem okresu sprawowania wybieralnych funkcji związkowych na szczeblu ponadzakładowym.