29 maja w Krakowie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność". Przedstawiciele związkowców z całej Polski zdecydowali, że w latach 2014-2018 szefową sekcji w kraju będzie Jolanta Ziółkowska.
"Najbliższe lata to nowe wyzwania stojące przed pomocą społeczną, a tym samym przed związkami zawodowymi, dla których najważniejszym celem jest obrona interesów pracowników, gwarancje stałości i stabilności miejsc pracy. To realne cele, które wspólnie możemy osiągnąć poprzez zawieranie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych, które muszą stać normą a nie wyjątkiem" - powiedziała po wyborach nowa przewodnicząca.
Jolanta Ziółkowska (na pierwszym planie) jest członkiem NSZZ "Solidarność" od 1999 roku. W kadencji 2010-2014 była członkiem Rady Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej, która wskazała ją jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Na co dzień pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza i jest członkiem Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Ochrony Zdrowia.
Sekcja Krajowa reprezentuje ponad 3 000 członków Związku zatrudnionych w pomocy społecznej. Do Rady Sekcji Krajowej została również wybrana Elżbieta Gołębiowska, do niedawna przewodnicząca w częstochowskim MOPS-ie. Gratulujemy koleżankom z Częstochowy i życzymy samych sukcesów w działalności na rzecz pracowników.