gs295-296W aktualnym numerze Gazety Solidarnej polecamy: Eurowybory 2014 - Stanisław Szwed, związkowiec i polityk (str. 2) • Gomma Polska - Dobry pracownik to zwolniony pracownik (str. 5) • Listy z sądów po nowemu - chaos i niekompetencja (str. 4) • W nową kadencję z nowymi planami - rozmowa z Jackiem Gawrońskim, przewodniczącym Komisji Zakładowej MPK w Częstochowie (str. 3) • Największa w Regionie - rozmowa ze Stanisławem Kołodziejczykiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej TRW Polska w Częstochowie (str. 5) Niech się państwo opamięta - rozmowa z Jackiem Strączyńskim, nowym przewodniczącym Organizacji Międzyzakładowej ISD Huty Częstochowa (str. 6) • Krzyżówka z nagrodami (str. 11).
"Gazetę Solidarną" w formacie pdf można przeczytać lub pobrać klikając w zakładkę u dołu strony. Tradycyjne wydanie drukowane jest dostępne w siedzibie Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12.

msza na hucie 2014

Ks. arcybiskup dr Wacław Depo, kapelan "Solidarności" ks. Ryszard Umański i Prezydium Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" ISD Huty Częstochowa zapraszają z okazji Dnia Hutnika na uroczystą Mszę świętą, która odbędzie się w dniu 13 maja (wtorek) o godz. 12.00 w Zakładzie Stalownia.

posiedzenie zr 2014-05-06

Na ostatnim w tej kadencji władz związkowych posiedzeniu Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przyjął dwa stanowiska: o próbach pozorowanego dialogu społecznego w wykonaniu strony rządowej oraz stanowisko przypominające o nieangażowaniu się liderów i struktur związkowych w bezpośrednie działania partii politycznych.
Oba stanowiska publikujemy poniżej. XXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego odbędzie się, zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Regionu, 6 czerwca. Podczas zebrania delegaci reprezentujący ponad 100 organizacji związkowych dokonają wyboru władz Regionu oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, na nową kadencję, która trwać będzie do 2018 roku.

sprawdzam polityka r

Celem kampanii społecznej przygotowanej przez NSZZ "Solidarność"- "Sprawdzam polityka" - jest rozliczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich dotychczasowej aktywności w Sejmie i Senacie.
Na stronie internetowej www.sprawdzampolityka.pl można sprawdzić zachowanie posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach, m.in. w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, wydłużenia czasu pracy, płacy minimalnej, prawa do zgromadzeń. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych. Warto sprawdzić, jak głosowali kandydaci do PE z naszego okręgu wyborczego, np. Grzegorz Sztolcman (PO) czy Artur Bramora (obecnie PSL).

sprawdzam polityka 182951 600

nie wiesz ile 388

Jak się dowiedziała "Gazeta Solidarna", po kontroli przeprowadzonej na wniosek Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w zakładzie Gommy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy wytknęli pracodawcy nieprzestrzeganie prawa pracowników do 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu (chodzi o sytuacje, gdy pracuje się na drugą zmianę w sobotę, a następnie przychodzi się do pracy w poniedziałek rano).
Inny z zarzutów PIP również dotyczy pracy w soboty - tym razem chodzi o niewypłacanie dodatków za pracę w dzień wolny. Dyrektor zarządzający zakładem w imieniu włoskich właścicieli łamie także prawo nieudzielając tzw. urlopu na żądanie. Przypomnijmy, że pracownicy Gommy są przymuszani pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego do pracy w soboty, a jednocześnie pracodawca zwolnił w tym roku już 46 osób i zapowiada dalsze zwolnienia. Zwolnieni pracownicy zakładają sprawy w Sądzie Pracy.

prokuratura generalna poziom kontra 388

Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej przekazał Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach zażalenie na działania Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ celem zbadania skargi.
Zażalenie, złożone w imieniu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przez przewodniczącego Mirosława Kowalika i jego zastępcę Tomasz Ziółkowskiego, jest skargą na niezrozumiałe działania częstochowskich prokuratorów w sprawie zawiadomienia Związku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego w związku z zaprzestaniem leczenia pacjentów przez szpital w Blachowni. Pisaliśmy o tym tutaj.