zazalenie 2014-01-15Departament Skarg Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał do właściwego Ministerstwa Administracji zażalenie Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" na nierozpatrzenie przez Wojewodę Śląskiego wniosku o zastosowanie tzw. instrumentów nadzorczych (zarządu komisarycznego) względem Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w celu doprowadzenia do zapewnienia świadczeń z zakresu szpitalnej i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Powiatu Częstochowskiego.
Wniosek i skarga są następstwem zamknięcia jedynego powiatowego szpitala w Blachowni w grudniu ub.r. Zażalenie ma być teraz "wnikliwie rozpatrzone", jak zapewnia podpisana pod decyzją radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Danuta Mioduszewska.

region czestochowski 100Do grona organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" posiadających własne strony internetowe dołączyła częstochowska organizacja w Cooper Standard Poland, dostawcy gumowych części samochodowych z ul. Legionów - bezpośredni link: tutaj.
Linki do stron organizacji, które doceniają ten sposób komunikacji, podajemy w zakładce Strony Organizacji Zakładowych.

paragraf 100 r24 stycznia przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Mirosław Kowalik składał zeznania jako świadek w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa przez władze Powiatu Częstochowskiego poprzez likwidację publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni i wydzierżawienie pomieszczeń szpitala prywatnemu podmiotowi gospodarczemu bez zapewnienia ciągłości pracy szpitala.
Postępowanie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na zlecenie Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ.

pierwsza pomoc 150Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" złożył do Prezesa Rady Ministrów zażalenie na nierozpatrzenie przez Wojewodę Śląskiego wniosku o zastosowanie tzw. instrumentów nadzorczych (zarządu komisarycznego) względem Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w celu doprowadzenia do zapewnienia na dotychczasowym poziomie świadczeń z zakresu szpitalnej i specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Powiatu Częstochowskiego.
"Wojewoda Śląski, pomimo ciążącego na nim obowiązku nie rozpatrzył niezwłocznie złożonego mu wniosku, do czego zobligowany był na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), jak również nie zawiadomił składającego wniosek o przyczynie uzasadniającej niezałatwienie sprawy (...), jak również nie zareagował na jego wezwanie do usunięcia ww. nieprawidłowości" - czytamy w piśmie Regionu.

gs292W bieżącym numerze Gazety Solidarnej polecamy: Zarząd Regionu przeciwko dalszemu eksponowaniu symboli komunistycznych - str. 1 • Tusk kradnie pomysły "Solidarności" - str. 2 • Najgorszy rok dla pracowników - str. 3 • PRAWNIK INFORMUJE: Kto jest zwolniony z abonamentu RTV - str. 4 • Pracodawcy jak bandyci (II) - str. 5 • SZPITAL W BLACHOWNI: Prokuratura zajmie się likwidacją szpitala - str. 6 • Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - str. 12.
"Gazetę Solidarną" w formacie pdf można przeczytać lub pobrać klikając w zakładkę u dołu strony. Tradycyjne wydanie drukowane jest dostępne w siedzibie Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12.

stop symbolice komunistycznej

25 lat pod odrzuceniu ideologii komunistycznej w Polsce i w Częstochowie nadal są obecne w przestrzeni publicznej symbole i treści gloryfikujące zbrodniczą doktrynę, np. tablica z sierpem i młotem przy rektoracie Politechniki Częstochowskiej czy pomnik zwieńczony gwiazdą oraz sierpem i młotem na cmentarzu Kule.
Stanowisko Zarządu Regionu, przyjęte w tej sprawie 7 stycznia br., poparł Społeczny Komitet Patriotyczny Ziemi Częstochowskiej, skupiający środowiska patriotyczne, niepodległościowe oraz kombatanckie, m.in. Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość, Stowarzyszenie WIR, Ruch Wolności oraz liczni obywatele Częstochowy.