radny strona w przebudowie 150Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej nikomu, żadnemu z radnych, nie zagląda do prywatnej kieszeni. Członków Komitetu nie interesują zarobki i materialny dorobek życiowy radnych. Przedmiotem obywatelskiej inicjatywy jest wysokość d i e t częstochowskich radnych, czyli finansowej rekompensaty wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem dobrowolnej i bezinteresownej, społecznej, działalności polegającej na reprezentowaniu współobywateli w Radzie Miasta.

A Wolski już wie: do kosza. Przewodniczący Rady Miasta z ramienia SLD Zdzisław Wolski twierdzi (link tutaj >>>), że obywatelski projekt uchwały zawiera "złą podstawę [może to przejęzyczenie i chodzi o postawę? - red.]. (...) Nie możemy procedować tego projektu w takiej formule". Przewodniczący już wie, ale praworządnie przesyła projekt do Komisji Praworządności. Panie i panowie radni z Komisji: świetnie, macie okazję spotkać się i praworządnie okazać sobie te kwity z kosztami! Paragony z miejskiego parkingu, na którym parkujecie za darmo, rachunki za telefony komórkowe, których numerami tak niechętnie (z chlubnymi wyjątkami) dzielicie się z wyborcami, faktury za strony internetowe w wiecznej przebudowie... Policzcie, a dobrze. Bo to o budżet naszego miasta chodzi.

I. Seretny ("Gazeta Solidarna")

Więcej o inicjatywie uchwałodawczej: tutaj >>>.