Członkowie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" utworzyli Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, którego celem jest zebranie 1 tysiąca podpisów mieszkańców Częstochowy*, popierających inicjatywę obniżenia wysokich diet częstochowskim radnym.
Obecnie "szeregowy" częstochowski radny będący członkiem dwóch komisji otrzymuje na rękę ok. 1.850 zł (diety nie są opodatkowane). Dodatkowo płatne jest przewodniczenie komisji i samej radzie, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. W efekcie pobory wielu z 28 częstochowskich radnych sięgają 2.385-2.650 zł netto miesięcznie. Jest to równowartość wynagrodzenia miesięcznego 3.330-3.700 zł brutto z umowy o pracę, wynagrodzenia nieosiągalnego dla większości częstochowian.
Roczne oszczędności po wprowadzeniu mniejszych diet można szacować na ponad 500 000 zł. W okresie czteroletniej kadencji oszczędności miejskiego budżetu na dietach wypłacanych radnym sięgnęłyby kwoty 2 milionów złotych.
W myśl inicjatywy obywatelskiej dzięki zaoszczędzonym sumom można dofinansować miejskie przedszkola, doinwestować szpitale (obecnie kwota całorocznych miejskich wydatków na szpitale wynosi tyle, ile można rocznie zaoszczędzić na dietach - 500 tys. zł) lub zahamować planowany wzrost podatków lokalnych, m.in. od nieruchomości (mieszkań, lokali i gruntów), w tym dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. W Częstochowie większość podatków lokalnych jest ustalana przez Radę Miasta w maksymalnej, dopuszczonej przez Ministerstwo Finansów, wysokości. Magistrat już zapowiada podwyżki na następny rok.
Od sierpnia ubiegłego roku inicjatywa uchwałodawcza w Częstochowie przysługuje nie tylko radnym czy prezydentowi, ale także grupie, co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta. Taki, poparty odpowiednią liczbą podpisów, obywatelski projekt uchwały Rada Miasta musi rozpatrzyć.
Zwracamy się do mieszkańców Częstochowy oraz częstochowskich Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" o aktywne wsparcie tej akcji i zebranie jak największej liczby podpisów.
Prosimy o dostarczenie list z podpisami do siedziby Regionu lub zgłoszenie ich posiadania do 20 października.
Obywatelski projekt uchwały zmniejszającej diety radnych będzie można również poprzeć w najbliższy piątek, 5 października, w oznakowanym punkcie zlokalizowanym na placu Daszyńskiego (blisko ul. Joselewicza) w godz. 13.30-15.00.

* Podpisy składać mogą tylko osoby pełnoletnie, zameldowane w Częstochowie