Próba likwidacji Karty Nauczyciela, to działania Rządu i Jednostek Samorządu Terytorialnego powodujące wzrost napięcia wśród nauczycieli, mogące wywołać eskalację fali protestów w oświacie.

Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wzywa wszystkich nauczycieli do udziału w działaniach mających na celu obronę Karty Nauczyciela i zdobytych uprawnień pracowniczych. Utraciliśmy już prawo do wcześniejszych emerytur, zostaliśmy zmuszeni do prowadzenia darmowych "godzin karcianych". Jak długo pozwalać będziemy na obniżanie rangi naszego zawodu i psucie polskiej oświaty? Sama "Solidarność" bez poparcia wszystkich nauczycieli nie ma szans skutecznie jej obronić, biorąc pod uwagę fakt, iż władze ZNP już nie ukrywają swojego poparcia dla zmian i publicznie deklarują zgodę na niekorzystne dla nauczycieli zapisy w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty.

Częstochowa, 25.10.2012 r.

Dorota Kaczmarek, Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Częstochowie