pismo do wojewody 2014-04-044 kwietnia przewodniczący Mirosław Kowalik oraz wiceprzewodniczący Tomasz Ziółkowski w imieniu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" złożyli wniosek do wojewody śląskiego Piotra Litwy o zastosowanie tzw. instrumentów nadzorczych wobec samorządu miasta Częstochowy.

"Wnosimy o podjęcie czynności nadzorczych (...) celem weryfikacji ich [działań organów miasta - red.] legalności, gospodarności, rzetelności i zgodności z prawem w związku z treścią doniesień prasowych Częstochowskiego Portalu Informacyjnego (...). Janusz Danek (radny w Radzie Miasta Częstochowy) z chwilą otrzymania dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy jako prezes Stowarzyszenia Speedway Fan Club powinien mieć przeprowadzone z urzędu postępowanie zmierzające do wygaszenia mu mandatu radnego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Nic takiego się nie stało".
Wspomniana publikacja (link tutaj) dotyczy rozliczenia miejskiej dotacji, otrzymanej przez kierowane przez radnego z SLD Janusza Danka stowarzyszenia. Warto wskazać, że miasto, zarządzane przez działaczy z SLD, lekką ręką wydaje pieniądze podatników, gdy jednocześnie zwalnia nauczycieli, wyprowadza zadania publiczne z opieki społecznej do organizacji pozarządowych, zatrudnia ratowników z Pogotowia na umowy śmieciowe - a wszystko to rzekomo z tytułu konieczności zaciskania pasa.