paragraf 100 rKrakowska Prokuratura Okręgowa wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu, przekazującą opiekę szpitalną nad mieszkańcami powiatu spółce prawa handlowego, pomimo ustawowego obowiązku zapewnienia realizacji tych zadań przez jednostki samorządu.
Zdaniem prokuratury powiat olkuski w rezultacie podjęcia wspomnianej uchwały nie wypełnia już ustawowych zadań samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia. Identyczna sytuacja zaszła z publicznym szpitalem w Blachowni, z tym że wielokrotne skargi "Solidarności" na poczynania władz Powiatu Częstochowskiego, kierowane na ręce m.in. wojewody śląskiego (właśnie odwołanego), a także częstochowskiej prokuratury, nie przyniosły skutków w postaci podjęcia zdecydowanych działań przez wspomniane instytucje.

"Zgodnie z Konstytucją RP, władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji finansowej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (...) - wyjaśnia krakowska prokuratura - Publiczne zakłady [opieki zdrowotnej - red.] są tworzone przez organy administracji publicznej, co stwarza gwarancję i zabezpieczenie, że zakłady te będą mogły realizować cele, dla których je utworzono". Zdaniem prokuratury gwarancji takiej nie daje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego i nastawiony przede wszystkim na zysk. Samorząd nie może zlikwidować jedynego istniejącego w powiecie publicznego szpitala i tym samym całkowicie pozbyć się powierzonego mu zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Więcej o tej sprawie można przeczytać w witrynie lokalnego Przeglądu Olkuskiego: tutaj.