1966 - Millenium kontra 1000-lecie

Wystawa przedstawia uroczyste obchody tysiąclecia przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w 1966 r. oraz wysiłki podejmowane przez władze komunistyczne, aby przeszkodzić tym uroczystościom. Autorami ekspozycji są historycy z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu - dr Stanisław Jankowiak i Filip Leśniak.

Wystawie towarzyszy film dokumentalny "Tysiąclecie kontra Milenium", w realizacji Grzegorza Kopcia i Wojciecha Słoty. Film, oparty na materiałach operacyjnych SB, komentarzach historyków, wypowiedziach świadków i uczestników tamtych wydarzeń, stanowi interesujący komentarz do wystawy. Przedstawia przygotowania i przebieg uroczystości milenijnych w Częstochowie, Piekarach Śląskich i Sosnowcu. Pokazuje kulisy zakłócania przez władze komunistyczne tych obchodów, ujawnia działania aparatu bezpieczeństwa, a także przedstawia przygotowania i przebieg konkurencyjnych uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

...O Orła w koronie - Zgrupowanie partyzanckie "Błyskawica"

Ekspozycja przybliża historię zgrupowania partyzanckiego »Błyskawica«” - żołnierzy „wyklętych” z Podhala - oraz jego dowódcę Józefa Kurasia „Ognia”, którego przez szereg lat PRL-u, a zwłaszcza w drugiej połowie lat 40., przedstawiano wyłącznie jako psychopatę, „znanego już przed wojną koniokrada” i bandytę „odznaczającego się szczególnym sadyzmem wobec eksploatowanej ludności góralskiej”. Jedną z najbardziej znanych akcji 6 Kompanii (oddziału ze zgrupowania „Ognia”) było rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie i uwolnienie 64 więźniów żołnierzy AK, WiN, NSZ.

Autorem wystawy jest dr Maciej Korkuć (współpraca: Teodor Gąsiorowski, projekt graficzny: Dariusz Grochal), wystawa została przygotowana przez OBEP IPN w Krakowie.

 

Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku

Czortków – niewielkie powiatowe miasteczko położone w dolinie Seretu na Podolu. Po 17 września 1939 r. zostało zajęte przez wojska sowieckie, niemal natychmiast NKWD rozpoczęło aresztowania miejscowej inteligencji, rodzin wojskowych, urzędników, osadników, obywateli ziemskich. Jednocześnie na terenie miasteczka zaczęły powstawać pierwsze konspiracyjne struktury. Na początku stycznia 1940 r. zaobserwowano, że część stacjonujących w mieście żołnierzy sowieckich wyjechała na front fiński. W takiej sytuacji polscy konspiratorzy postanowili opanować miasto: koszary, więzienie, szpital, pocztę i dworzec kolejowy. Stamtąd mieli wyruszyć zdobytym pociągiem przez Zaleszczyki do Rumunii. Aby opóźnić pościg, planowali wysadzenie mostu na Serecie.

Autorem wystawy „Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku” jest Stanisław Maria Jankowski, a projektu graficznego Dariusz Grochal.

 

Rotmistrz Witold Pilecki - Ochotnik do Auschwitz

Wystawa prezentuje osobę Witolda Pileckiego - uczestnika akcji rozbrajania Niemców w 1918, żołnierza w wojnie z bolszewikami w 1920, w kampanii wrześniowej 1939, potem w powstaniu warszawskim. W 1940 r. świadomie pozwolił się złapać i dostał się do Auschwitz jako więzień nr 4859, by zbierać informacje (m.in. o zagładzie Żydów) oraz utworzyć tam ruch oporu. Po wojnie aresztowany przez UB i skazany na śmierć w 1948 r.

 

Wolni i Solidarni

Ekspozycja przedstawia założenia ideowe oraz działalność jednego z największych i najbardziej radykalnych ugrupowań opozycji antykomunistycznej lat osiemdziesiątych - Solidarności Walczącej, powstałej w 1982 r.

Zaprezentowane zostały główne pola aktywności organizacji - działalność wydawnicza, radiowa, akcje protestacyjne, demonstracje uliczne oraz sylwetki czołowych działaczy. Pokazane zostały kulisy walki podziemnych struktur SW z organami bezpieczeństwa PRL i innych państw bloku wschodniego, w tym przygotowania do stawiania czynnego oporu i produkcji broni.

 

Za chleb i wolność. Lata 1978-1981

Jest to historia najnowsza Polski opowiedziana obiektywami fotoaparatów. To unikalne fotografie, w większości nigdy dotąd niepublikowane, dokumentujące Polskę tamtych lat w jej przełomowych momentach. Niejednokrotnie są to zdjęcia wykonane przez amatorów, niekiedy nawet anonimowych, którzy przypadkiem znaleźli się w miejscu wydarzeń i mieli przy sobie aparat fotograficzny.

Wyboru fotogramów z bogatych zbiorów IPN dokonał zespół złożony z uczestników tamtych wydarzeń, członków Stowarzyszenia "13 Grudnia" i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawę opracowali: Kamil Burzyński, Dominik Cieszkowski, Anna Jagodzińska, Sławomir Karpiński, Romuald Lazarowicz, Grzegorz Majchrzak, Dorota Serwadczak oraz Jan Żaryn. Honorowy patronat nad Wystawą objęli: Prymas Polski Senior Kardynał Józef Glemp i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

 

Żołnierze "Warszyca"

Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą ("Warszyc", Rozkaz nr 2 do żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z 8 stycznia 1946 r.). Wystawa prezentuje drogę życiową kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" – oficera Armii Krajowej, który nie złożył broni po zakończeniu okupacji niemieckiej.

W 1945 r. kpt. Sojczyński został dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – najsilniejszej zbrojnej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W 1946 r., w szczytowym okresie działalności, KWP skupiało w swych szeregach ponad tysiąc partyzantów, obejmując swym działaniem tereny województwa łódzkiego, katowickiego, poznańskiego i kieleckiego. Kpt. Sojczyński, ujęty zdradziecko przez funkcjonariuszy UB, w grudniu 1946 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w lutym 1947 r.

Wystawa przedstawia struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania oddziałów partyzanckich "Warszyca" – AK i KWP, ich polityczne cele oraz życie codzienne żołnierzy. Pokazuje powody, dla których zdecydowali się pozostać w konspiracji, oraz ich dalsze losy. Autorami wystawy są Paweł Kowalski i dr Tomasz Toborek oraz Milena Romanowska (projekt plastyczny). Prezentacji wystawy towarzyszy projekcja filmu dokumentalnego "Konspiracyjne Wojsko Polskie" w reżyserii Adama Sikorskiego.

 

Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" w służbie Niepodległej

2 września 1945 r., w Warszawie, powołano do życia Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Organizacja przejęła dużą część dotychczasowych struktur podziemnych i szybko rozrosła się do ok. 20 tys. członków. Formalnie niezależna od rządu polskiego na uchodźctwie, przekazywała na Zachód uzyskane materiały dotyczące sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej w kraju. Głównym celem politycznym Zrzeszenia było doprowadzenie do wolnych wyborów (zagwarantowanych przez Wielką Trójkę w Jałcie) i przekazanie struktur organizacyjnych legalnym władzom Rzeczypospolitej.

Autorem wystawy jest Teodor Gąsiorowski (współpraca: Wojciech Frazik, projekt graficzny: Marta Drabik), wystawa została przygotowana w 60 rocznicę założenia organizacji „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« ” przez OBEP IPN w Krakowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Kontakt w związku z możliwością bezpłatnej prelekcji pracowników IPN

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

ul. Łódzka 8/12, 42-224 Częstochowa

Sławomir Maślikowski - tel.: 34 361 08 45, fax: 34 361 08 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wojciech Rotarski - tel.: 34 361 08 45,fax: 34 361 08 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

zielona linia 150Niedawno uruchomiono specjalistyczne centrum kontaktowe dla osób bezrobotnych. Zarówno telefonicznie, jak i poprzez e-mail można uzyskać informacje i pomoc w poszukiwaniu ofert pracy oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Zielona Linia to pierwsze w kraju Centrum Kontaktowe dla klientów urzędów pracy z całej Polski. Założycielem Linii jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Specjaliści telefonicznie oraz mailową (wkrótce również poprzez czat) odpowiadają na pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz m.in. kodeksu pracy, zakładania działalności gospodarczej. Pomagają wyjaśnić zawiłe sytuacje, informują o dostępnych formach pomocy z urzędu pracy (między innymi tj. stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, staż) czy możliwości odbycia szkoleń finansowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy, jak i środków unijnych.

Zielona Linia oferuje również pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, a także bezpłatną pomoc w przygotowaniu profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego.

Więcej informacji oraz kontakt z Centrum: tel. 19524, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., www.zielonalinia.gov.pl.

logo dietyObywatelski projekt uchwały przewidującej obniżenie dotychczasowych wysokich diet częstochowskich radnych poparło już już blisko 1 150 pełnoletnich mieszkańców miasta!

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej w najbliższy poniedziałek, 29 października, złoży listy poparcia w biurze Rady Miasta Częstochowy wraz z wnioskiem o wprowadzenie projektu uchwały do porządku najbliżej sesji RM. W związku z powyższym Komitet prosi osoby zbierające podpisy o dostarczenie list poparcia do siedziby Regionu Częstochowskiego przy ul. Łódzkiej 8/12 do piątku 26 października.

Aktualizacja (26 października, piątek): Projekt uchwały poparło już 1 347 osób.

Więcej o inicjatywie uchwałodawczej: tutaj >>>.

Od złożenia kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w al. Sienkiewicza rozpoczęła się pielgrzymka trzydziestopięcioosobowej grupy przedstawicieli częstochowskiej "S" do grobu kapelana "Solidarności".

W rocznicę mordu na kapłanie dokonanego przez komunistycznych oprawców 19 października na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. św. Stanisława Kostki odprawiona została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera. Wśród blisko 100 pocztów sztandarowych uświetniających uroczystość znalazł się i sztandar częstochowskiego Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych.

pod pomnikiem kapelana solidarnosci 2012-10-19 100Link do krótkiego filmu przedstwiającego składanie kwiatów pod częstochowskim pomnikiem ks. Jerzego: tutaj >>>.

region czestochowski 100Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" Mirosław Kowalik zaprasza wszystkich przewodniczących organizacji zakładowych oraz międzyzakładowych na spotkanie, które odbędzie się 25 października (w czwartek) w siedzibie Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12. Początek o godz. 12.00.

glosowanie 2012-10-18 150Częstochowscy radni jednogłośnie odrzucili dziś, 18 października, prezydencki projekt uchwały zakładający wyprowadzanie do organizacji pozarządowych kolejnych zadań publicznych z dziedziny pomocy społecznej, w tym prowadzenie dotychczas samorządowych instytucji, m.in. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej.