marsz narodowy 2012 trasa 150Marsz Narodowy to inicjatywa mieszkańców Częstochowy, mająca na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

Marsz Narodowy rozpocznie się 11 listopada o godz. 13.00 na placu Daszyńskiego przed pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II, po czym uczestnicy przejdą Alejami Najświętszej Maryi Panny - przez plac Biegańskiego z pomnikiem Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki i Grób Nieznanego Żołnierza w alei Sienkiewicza. O godz. 15.00 rozpocznie się Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Jasnogórskiej celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Wacława Depo.

O godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (dzielnica Północ, ul. Michałowskiego 28a), na którą zaprasza kapelan częstochowskiej "Solidarności" ks. Ryszard Umański. Przemarsz pod częstochowskie Pomniki Pamięci Narodowej w ciągu Al. Najświętszej Maryi Panny odbędzie się również po Mszy św. odprawionej o godz. 10.00 w Archikatedrze.

radny strona w przebudowie 150Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej nikomu, żadnemu z radnych, nie zagląda do prywatnej kieszeni. Członków Komitetu nie interesują zarobki i materialny dorobek życiowy radnych. Przedmiotem obywatelskiej inicjatywy jest wysokość d i e t częstochowskich radnych, czyli finansowej rekompensaty wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem dobrowolnej i bezinteresownej, społecznej, działalności polegającej na reprezentowaniu współobywateli w Radzie Miasta.

A Wolski już wie: do kosza. Przewodniczący Rady Miasta z ramienia SLD Zdzisław Wolski twierdzi (link tutaj >>>), że obywatelski projekt uchwały zawiera "złą podstawę [może to przejęzyczenie i chodzi o postawę? - red.]. (...) Nie możemy procedować tego projektu w takiej formule". Przewodniczący już wie, ale praworządnie przesyła projekt do Komisji Praworządności. Panie i panowie radni z Komisji: świetnie, macie okazję spotkać się i praworządnie okazać sobie te kwity z kosztami! Paragony z miejskiego parkingu, na którym parkujecie za darmo, rachunki za telefony komórkowe, których numerami tak niechętnie (z chlubnymi wyjątkami) dzielicie się z wyborcami, faktury za strony internetowe w wiecznej przebudowie... Policzcie, a dobrze. Bo to o budżet naszego miasta chodzi.

I. Seretny ("Gazeta Solidarna")

Więcej o inicjatywie uchwałodawczej: tutaj >>>.

Próba likwidacji Karty Nauczyciela, to działania Rządu i Jednostek Samorządu Terytorialnego powodujące wzrost napięcia wśród nauczycieli, mogące wywołać eskalację fali protestów w oświacie.

Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wzywa wszystkich nauczycieli do udziału w działaniach mających na celu obronę Karty Nauczyciela i zdobytych uprawnień pracowniczych. Utraciliśmy już prawo do wcześniejszych emerytur, zostaliśmy zmuszeni do prowadzenia darmowych "godzin karcianych". Jak długo pozwalać będziemy na obniżanie rangi naszego zawodu i psucie polskiej oświaty? Sama "Solidarność" bez poparcia wszystkich nauczycieli nie ma szans skutecznie jej obronić, biorąc pod uwagę fakt, iż władze ZNP już nie ukrywają swojego poparcia dla zmian i publicznie deklarują zgodę na niekorzystne dla nauczycieli zapisy w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty.

Częstochowa, 25.10.2012 r.

Dorota Kaczmarek, Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Częstochowie

syzyf 150STOP umowom śmieciowym - to kampania NSZZ "Solidarność", której celem jest edukacja młodych ludzi, przyszłych pracowników, w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Symbolem kampanii jest Syzyf, który swoją pracę rozpoczyna ciągle od nowa.

Coraz większa grupa pracowników jest przymuszana do pracy w niepewnych formach zatrudnienia, często poza granicami prawa. Odnotowuje się wysoki odsetek osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych. Upowszechniają się nietypowe formy zatrudniania, pracodawcy deklarują niższe wynagrodzenia aniżeli rzeczywiście wypłacane pracownikowi. Czytaj więcej: tutaj >>>.

Stanowisko Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty

Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wyraża swój sprzeciw przeciwko zmianom w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty wymuszanym przez Jednostki Samorządu Terytorialnego na Ministerstwie Edukacji Narodowej. Propozycje zmian doprowadzą do dalszej degradacji zawodu nauczyciela, wpłyną negatywnie na proces kształcenia, jak i funkcjonowania szkół.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie wezwała 30 października reprezentantów Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w Komisji Krajowej - Mirosława Kowalika i Tomasza Ziółkowskiego - w celu przesłuchania w związku z usunięciem dopisku "im. Lenina" z historycznej bramy Stoczni Gdańskiej.

Podobne wezwania otrzymali wszyscy członkowie Komisji Krajowej, liczącej 100 osób. Postanowienie o usunięciu byłego "patrona" Stoczni było decyzją kolegialną członków KK, podobnie jak wykonanie. Pisaliśmy już o tym: tutaj >>>.


Postawienie policji w całym kraju na usługi skompromitowanego lansowaniem złodziei z Amber Gold samorządowego aparatczyka - prezydenta Gdańska, niegodnego wymienienia z nazwiska - w celu obrony jednego z symboli sowieckiego panowania nad Polską jest absolutnym skandalem. Najbardziej tępym lemingom pokazuje, komu służy aparat państwowy pod rządami Platformy Obywatelskiej.

I. Seretny ("Gazeta Solidarna")