paragraf.jpg7 grudnia Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" złożył doniesienie do prokuratury w sprawie wywierania nacisków na pracowników przez przedstawicieli pracodawcy w celu wypisywania się ze związku zawodowego. Karalny ten proceder - zabroniony przez ustawę o związkach zawodowych - ma miejsce w firmie Makarony Polskie.

Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 35 Ustawy o związkach zawodowych, który mówi o utrudnianiu wykonywania działalności związkowej, polega na kolportowaniu przez przedstawicieli pracodawcy wśród pracowników informacji o tym, iż składanie przez pracowników oświadczeń woli o rezygnacji z członkostwa w NSZZ "Solidarność" przyczyni się do przyznawania premii finansowej oraz wręczaniu pracownikom gotowych do wypełnienia formularzy zawierających takie oświadczenia.
Makarony Polskie SA - jak informuje firmowa strona internetowa - to "jeden z największych i dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem". Spółka posiada zakłady produkcyjne m.in. w Rzeszowie i Częstochowie. Organizacja związkowa "Solidarności" w Makaronach Polskich należy do najmłodszych w Regionie i najbardziej dynamicznie rozwijających się.

13grudnia2012 393

i tak wygramy kwadrat 100Radni z Komisji Praworządności i Samorządu nie mają żadnych zastrzeżeń formalnych do obywatelskiego projektu uchwały w sprawie obniżenia diet radnych.

Zgodnie z jednomyślną rekomendacją Komisji, przyjętą na posiedzeniu 5 grudnia, uchwała ma być głosowana na ostatniej tegorocznej sesji Rady Miasta, prawdopodobnie po świętach Bożego Narodzenia.

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej tworzą członkowie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"; więcej o projekcie uchwały można przeczytać w zakładce "Projekt Obywatelski" u góry z prawej strony witryny.

Aktualizacja: Projekt uchwały złożony przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miasta, tj. 28 grudnia 2012 r.

Dział Szkoleń Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" serdecznie zaprasza Organizacje Związkowe na szkolenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2013 r. w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Związku przy ul. Łódzkiej 8/12. Cena za udział w szkoleniu od jednego uczestnika wynosi: 30 zł. Zapisy na szkolenie do końca grudnia 2012 r. u kol. Anny Kubielskiej pod numerem telefonu: (34) 360 55 80.

7 grudnia*, w najbliższy piątek, częstochowscy radni będą ustalać metodę naliczania nowej opłaty gminnej - tzw. podatku śmieciowego. Sposób, w jaki Urząd Miasta prowadził w tej sprawie konsultacje społeczne, spowodował, że częstochowianie opowiedzieli się za rozwiązaniem generalnie... najdroższym.

Łukasz Leśniewski, młody mężczyzna, syn związkowca z PKP Polskie Linie Kolejowe - Zakład w Częstochowie, ma amputowaną stopę i orzeczoną przez ZUS całkowitą niezdolność do pracy. Koszt zakupu protezy wynosi 15 441,48 złotych, co jest kwotą nieosiągalną dla osoby, której dochodem jest niewielka renta.

Pomóżmy, tak jak już wielokrotnie bywało, bliźniemu w potrzebie - liczy się każda wpłata. Wpłaty prosimy kierować na rachunek* prowadzony przez Region Częstochowski NSZZ "Solidarność": 29 1020 1664 0000 3802 0129 1194 (PKO BP SA I Oddział w Częstochowie), z dopiskiem "Dla Łukasza".

* Kopie dokumentacji medycznej Łukasza i faktury pro-forma na zakup protezy dostępne są w biurze Regionu.