Czy doczekamy się kiedyś dobrych wieści z "pośredniaka"? Że na przykład bezrobocie spada na łeb na szyję, że każdy, kto chce pracować, ma pracę? Oj, chyba nie prędko. Na pewno nie w tym roku i wszystko na to wskazuje, że w przyszłym też nie. Znaleźć w Częstochowie i okolicach jakąkolwiek pracę jest coraz trudniej, nie mówiąc o pracy godziwie wynagradzanej.

Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie stopa bezrobocia na dzień 30 września 2012 r. wynosiła: w Polsce - 12,4, w województwie śląskim - 10,4, w Częstochowie - 12,9, w powiecie częstochowskim - 19,4. Dla porównania spójrzmy, jak to wyglądało równo 11 miesięcy wcześniej, 31 października 2011 r.: Polska - 11,8, województwo śląskie - 9,7, Częstochowa - 11,4, powiat częstochowski - 17,3.

31 października 2012 r. w PUP w Częstochowie zarejestrowanych było 23 tys. 174 bezrobotnych, z czego z samej Częstochowy - 14 tys. 715, a z powiatu - 8 tys. 459 osób. Rok wstecz, 31 października 2011 r., ogółem zarejestrowanych bezrobotnych było 20 tys. 764; w tym z Częstochowy 13 tys. 207 i z powiatu - 7 tys. 557. Jak z powyższego widać, w ciągu roku przybyło u nas blisko 3 tys. bezrobotnych!

Aktualnie, miesiąc w miesiąc, w częstochowskim PUP rejestruje się ponad 2 tys. osób. Z kolei liczba ofert pracy nie jest wielka; na dzień 31 października 2012 r. wynosiła 291. Z tzw. aktywnych form zwalczania bezrobocia, od stycznia, skorzystało 3 tys. 401 osób. Były to: prace interwencyjne - 129 osób, roboty publiczne - 278, szkolenia - 835, staż - 1480, dotacje - 209, refundacje kosztów zatrudnienia bezrobotnego - 298, prace społecznie użyteczne - 172 osoby.

Prawo do zasiłku, na dzień 31 października 2012 r., posiadało 3 tys. 349 bezrobotnych, czyli mniej więcej tylko co siódma osoba bez pracy pobierała "kuroniówkę". Skoro już jesteśmy przy zasiłkach, to jest tu jedna pomyślna wiadomość, jak mówią - szczęście w nieszczęściu. Otóż od 1 stycznia 2013 r. bezrobotnym z powiatu częstochowskiego będzie przysługiwał roczny, a nie półroczny, zasiłek. Wiąże się to z ustawą, która mówi, że "okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju". Tak się właśnie w naszym powiecie zadziało. "Przeciętna stopa bezrobocia w powiecie częstochowskim na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 18,6%", tłumaczy Andrzej Zaguła, pracownik działu programów i analiz rynku pracy PUP w Częstochowie, "i w rezultacie przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce, które wynosiło 12,3%". Podkreślmy przy tym mocno, że to przedłużenie zasiłku dotyczy tylko i wyłącznie bezrobotnych, którzy zarejestrują się po 1 stycznia 2013 r.

W.Z. ("Gazeta Solidarna" 279/2012)


Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2012 r. wynosi: 635,40 zł (obniżony, 80 proc. - staż pracy do 5 lat, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 498,90 zł (obniżony, 80 proc. - staż pracy do 5 lat, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 794,20 zł (podstawowy, 100 proc. - staż od 5 do 20 lat, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 623,60 zł (podstawowy, 100 proc. - staż od 5 do 20 lat, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 953,00 zł (podwyższony, 120 proc. - staż powyżej 20 lat, w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku); 748,30 zł (podwyższony, 120 proc. - staż powyżej 20 lat, w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku).

i tak wygramy kwadrat 1005 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł o nieważności zarządzenia Prezydenta Częstochowy, w którym określono zasady organizacji pracy przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013.

Skargę na zarządzenie złożyła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty nr 2 NSZZ "Solidarność" w Częstochowie, podnosząc w niej m.in. niedopuszczalność narzucania dyrektorom nakazu zwalniania z pracy nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi oraz nakazującego im automatyczne składanie odwołań od każdego wniosku złożonego przez nauczyciela o udzielenie urlopu zdrowotnego.

i tak wygramy kwadrat 1005 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł o nieważności zarządzenia Prezydenta Częstochowy, w którym określono zasady organizacji pracy przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013.

Skargę na zarządzenie złożyła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty nr 2 NSZZ "Solidarność" w Częstochowie, podnosząc w niej m.in. niedopuszczalność narzucania dyrektorom nakazu zwalniania z pracy nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi oraz nakazującego im automatyczne składanie odwołań od każdego wniosku złożonego przez nauczyciela o udzielenie urlopu zdrowotnego.

 


 

Z żalem i smutkiem

żegnamy

śp. Andrzeja Błaszczyka

poetę - satyryka i liryka, współtwórcę kabaretu radiowego Zespół Adwokacki Dyskrecja (tekst pamiętnego "Blaszanego parowca" wyszedł spod Jego pióra), dziennikarza oraz publicystę radiowego i telewizyjnego, redaktora naczelnego "Gazety Solidarnej" (1997), zmarłego 13 grudnia 2012 r. w wieku 62 lat

Wieczny Odpoczynek racz mu dać, Panie!

 

Wydawca i Redakcja "Gazety Solidarnej"


 

boze narodzenie 2012 393

kaplica cudownego obrazu 2012-12-13

Msza św. w jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu, koncelebrowana przez ks. Ryszarda Umańskiego, kapelana częstochowskiej "Solidarności", rozpoczęła obchody 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.