pracodawca przyjazny pracownikom 150Jak się nieoficjalnie dowiedziała "Gazeta Solidarna", Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego został uhonorowany certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Data wręczenia certyfikatów zostanie ustalona po uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta RP, który patronuje konkursowi. Organizatorem tej akcji jest NSZZ "Solidarność", a jej celem promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy, m.in. stałego zatrudnienia, przestrzegania bezpieczeństwa i standardów pracy, możliwości tworzenia i nieskrępowanego działania związków zawodowych. W poprzednich latach certyfikat zdobyły m.in. przychodnie z Częstochowy: Amicus i Piastowska-Med.

(02.10.2012) Jutro w Lublinie protestować będą pracownicy Domów Pomocy Społecznej. Powód – brak środków na funkcjonowanie i podwyżki wynagrodzeń. 

W jutrzejszej pikiecie weźmie udział kilkaset osób – pracowników domów pomocy społecznej województwa lubelskiego i wspierających ich kolegów z innych zakładów pracy. Z ul. Królewskiej związkowcy przejdą pod Urząd Wojewódzki i starostwo powiatowe, gdzie złożą przygotowane petycje. 

- Po 20 latach pracy w DPS pracownik zarabia 1500 zł. Podwyżek nie było od 4 lat – mówi Piotr Najda z „Solidarności” w lubelskich DPS. Jednak pracownikom nie chodzi tylko o podwyżki płac. Ich zdaniem pieniędzy brakuje również na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. – Rosną ceny energii i żywności a dotacja na dps-y zmniejsza się – dodaje Najda. 

Niestety to prawda. W ustawie budżetowej na 2013 r. pomimo zaplanowanej na poziomie 2,7 proc. inflacji, zaplanowano mniej środków na pomoc społeczną. Domy pomocy społecznej otrzymają ponad 43 mln zł mniej niż w roku bieżącym. 

Dział Informacji KK

inicjatywa uchwalodawcza 2012-10-05 150Częstochowska "Solidarność" zbierała w piątek 5 października na pl. Daszyńskiego podpisy pod obywatelskim projektem uchwały zmniejszającej diety radnych. Kilkaset osób podpisało się pod projektem w ciągu zaledwie dwóch godzin.

Przypomnijmy, członkowie Zarządu Regionu tworzą Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, którego celem jest zebranie 1 tysiąca podpisów pełnoletnich mieszkańców Częstochowy, popierających obniżenie wysokich diet częstochowskich radnych. Kwota 2 191 012 zł z plakatu na zdjęciu to suma oszczędności dla miejskiego budżetu w ciągu jednej czteroletniej kadencji Rady Miasta, wynikająca z przyjęcia uchwały o nowej wysokości diet.

inicjatywa uchwalodawcza 2012-10-05 103
Link do krótkiego filmu ze zbierania podpisów na pl. Daszyńskiego: tutaj >>>.

Członkowie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" utworzyli Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, którego celem jest zebranie 1 tysiąca podpisów mieszkańców Częstochowy*, popierających inicjatywę obniżenia wysokich diet częstochowskim radnym.
Obecnie "szeregowy" częstochowski radny będący członkiem dwóch komisji otrzymuje na rękę ok. 1.850 zł (diety nie są opodatkowane). Dodatkowo płatne jest przewodniczenie komisji i samej radzie, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. W efekcie pobory wielu z 28 częstochowskich radnych sięgają 2.385-2.650 zł netto miesięcznie. Jest to równowartość wynagrodzenia miesięcznego 3.330-3.700 zł brutto z umowy o pracę, wynagrodzenia nieosiągalnego dla większości częstochowian.
Roczne oszczędności po wprowadzeniu mniejszych diet można szacować na ponad 500 000 zł. W okresie czteroletniej kadencji oszczędności miejskiego budżetu na dietach wypłacanych radnym sięgnęłyby kwoty 2 milionów złotych.
W myśl inicjatywy obywatelskiej dzięki zaoszczędzonym sumom można dofinansować miejskie przedszkola, doinwestować szpitale (obecnie kwota całorocznych miejskich wydatków na szpitale wynosi tyle, ile można rocznie zaoszczędzić na dietach - 500 tys. zł) lub zahamować planowany wzrost podatków lokalnych, m.in. od nieruchomości (mieszkań, lokali i gruntów), w tym dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. W Częstochowie większość podatków lokalnych jest ustalana przez Radę Miasta w maksymalnej, dopuszczonej przez Ministerstwo Finansów, wysokości. Magistrat już zapowiada podwyżki na następny rok.
Od sierpnia ubiegłego roku inicjatywa uchwałodawcza w Częstochowie przysługuje nie tylko radnym czy prezydentowi, ale także grupie, co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta. Taki, poparty odpowiednią liczbą podpisów, obywatelski projekt uchwały Rada Miasta musi rozpatrzyć.
Zwracamy się do mieszkańców Częstochowy oraz częstochowskich Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" o aktywne wsparcie tej akcji i zebranie jak największej liczby podpisów.
Prosimy o dostarczenie list z podpisami do siedziby Regionu lub zgłoszenie ich posiadania do 20 października.
Obywatelski projekt uchwały zmniejszającej diety radnych będzie można również poprzeć w najbliższy piątek, 5 października, w oznakowanym punkcie zlokalizowanym na placu Daszyńskiego (blisko ul. Joselewicza) w godz. 13.30-15.00.

* Podpisy składać mogą tylko osoby pełnoletnie, zameldowane w Częstochowie

logo dietyCzłonkowie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" utworzyli Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, którego celem jest zebranie 1 tysiąca podpisów mieszkańców Częstochowy*, popierających inicjatywę obniżenia wysokich diet częstochowskim radnym.

Zwracamy się do częstochowskich Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" o aktywne wsparcie tej akcji i zebranie jak największej liczby podpisów wśród członków Związku, współpracowników, członków rodzin i innych mieszkańców Częstochowy na listach do pobrania poniżej.

Prosimy o dostarczenie list z podpisami do siedziby Regionu lub zgłoszenie ich posiadania do 20 października.

Obywatelski projekt uchwały zmniejszającej diety radnych będzie można również poprzeć w najbliższy piątek, 5 października, w oznakowanym punkcie zlokalizowanym na placu Daszyńskiego (blisko ul. Joselewicza) w godz. 13.30-15.00.

* Podpisy składać mogą tylko osoby pełnoletnie, zameldowane w Częstochowie

ochotnik do auschwitz zloty potok 100CZĘSTOCHOWA: Milenium kontra 1000-lecie
Do 15 października 2012 r. w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie (ul. Krakowska 80f) prezentowana jest wystawa "1966 - Milenium kontra 1000-lecie".

Autorami ekspozycji są historycy z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu - dr Stanisław Jankowiak i Filip Leśniak. Wystawa przedstawia uroczyste obchody tysiąclecia przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa w 1966 r. oraz wysiłki podejmowane przez władze komunistyczne, aby przeszkodzić tym uroczystościom.

Ekspozycję w Częstochowie zorganizował OBEP IPN w Katowicach przy współudziale Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, Stowarzyszenia Solidarność Walcząca z Wrocławia oraz Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie.

MSTÓW: Za chleb i wolność
Do 8 października 2012 r. w Zespole Szkół w Mstowie (ul. Partyzantów 2) prezentowana będzie wystawa "Za chleb i wolność. Lata 1978-1981".

Ekspozycję w Mstowie zorganizował OBEP IPN w Katowicach przy współudziale Zespołu Szkół w Mstowie, Stowarzyszenia "13 Grudnia" oraz Stowarzyszenia Solidarność Walcząca z Wrocławia.

Jest to historia najnowsza Polski opowiedziana obiektywami fotoaparatów. To unikalne fotografie, w większości nigdy dotąd niepublikowane, dokumentujące Polskę tamtych lat w jej przełomowych momentach. Niejednokrotnie są to zdjęcia wykonane przez amatorów, niekiedy nawet anonimowych, którzy przypadkiem znaleźli się w miejscu wydarzeń i mieli przy sobie aparat fotograficzny.

Wyboru fotogramów z bogatych zbiorów IPN dokonał zespół złożony z uczestników tamtych wydarzeń, członków Stowarzyszenia "13 Grudnia" i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawę opracowali: Kamil Burzyński, Dominik Cieszkowski, Anna Jagodzińska, Sławomir Karpiński, Romuald Lazarowicz, Grzegorz Majchrzak, Dorota Serwadczak oraz Jan Żaryn. Honorowy patronat nad Wystawą objęli: Prymas Polski Senior Kardynał Józef Glemp i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

ZŁOTY POTOK: Rotmistrz Witold Pilecki
Do 8 października 2012 r. w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku (ul. Kościuszki 7) prezentowana będzie wystawa "Rotmistrz Witold Pilecki - Ochotnik do Auschwitz".

Ekspozycja została przygotowana przez Jacka Jaśkiewicza ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Organizatorem prezentacji jest OBEP IPN w Katowicach we współpracy z Zespołem Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku i Stowarzyszeniem Solidarność Walcząca we Wrocławiu.
Wystawa prezentuje osobę Witolda Pileckiego - uczestnika akcji rozbrajania Niemców w 1918, żołnierza w wojnie z bolszewikami w 1920, w kampanii wrześniowej 1939, potem w powstaniu warszawskim. W 1940 r. świadomie pozwolił się złapać i dostał się do Auschwitz jako więzień nr 4859, by zbierać informacje (m.in. o zagładzie Żydów) oraz utworzyć tam ruch oporu. Po wojnie aresztowany przez UB i skazany na śmierć w 1948 r.