monety 03 100W najbliższy czwartek, 18 października, w częstochowskiej Radzie Miasta będzie głosowana uchwała pod pozornie niewinnie brzmiącym tytułem „w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na 2013 rok”.

W rzeczywistości jest to przemyślane w detalach narzędzie pozwalające na dalsze wyprowadzanie do organizacji pozarządowych zadań publicznych dotychczas realizowanych przez samorząd, w szczególności z dziedziny pomocy społecznej. W ślad za przekazywaniem zadań publicznych idą publiczne pieniądze, a ostatecznym i jedynym decydentem w kwestii prywatyzowania publicznego - w myśl projektu uchwały - jest... SLD-owski prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

region czestochowski 150W najbliższą niedzielą, 14 października, o godz. 10.30 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (ul. Michałowskiego 28a) odbędzie się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy związkowców i sympatyków "Solidarności" wraz z pocztami sztandarowymi.

W związku z realizacją przyjętej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały likwidującej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dotychczas realizowane zadania pomocowe dla mieszkańców od stycznia 2013 roku obsługiwać będzie zmniejszona o blisko 50% liczba pracowników socjalnych.

Rada Dzielnicy Śródmieście wspólnie z Zarządem Dzielnicy przekonała Radę Miasta Stołecznego Warszawy o możliwości skutecznego pomagania mieszkańcom w ramach „nowej jakości pomagania”, której istotą jest redukcja zadudnienia w dwóch samorządowo-budżetowych placówkach obsługujących dotychczas obszar zadań pomocy społecznej oraz pracy socjalnej.

 

Uchwała likwidacyjna

 

Dnia 31 maja 2012 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr XXXVII/943/2012, która tworzy nową jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”, a jednocześnie likwiduje dwie placówki dotychczas realizujące zadania pomocowe dla mieszkańców dzielnicy (OPS i ŚOO).

Więcej na http://www.ops.pl/news.php?cmd=click&id=25914

gs277W październikowym wydaniu "Gazety Solidarnej" szczególnie polecamy: • Przewodniczący "Solidarności" w myszkowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji odpowiada na zarzuty Burmistrza Miasta - str. 3 • Wojewoda punktuje Prezydenta Częstochowy - str. 4 • Związkowiec wygrywa w sądzie - str. 5 • Zwolnienia grupowe - jak minimalizować skutki (z cyklu: Związkowy prawnik radzi) - str. 9 • Informacje o planowanych związkowych szkoleniach.

"Gazetę Solidarną" w formacie pdf można przeczytać lub pobrać klikając w zakładkę u dołu strony. Tradycyjne wydanie drukowane jest stale dostępne w siedzibie Regionu "Solidarności" przy ul. Łódzkiej 8/12.

images/sowa.jpgW związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniem dla Zakładowych i Międzyzakładowych Komisji Rewizyjnych oraz wyczerpaniem miejsc na I termin szkolenia planowany w dniach 8-9 listopada Dział Szkoleń wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom ustalił kolejny termin szkolenia w dniach 19-20 listopada 2012 r. w godzinach 9:00-15:00.

Miejscem szkolenia tak samo jak poprzednio jest siedziba Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność". Odpłatność: 50 zł od osoby. Serdecznie zapraszamy na II termin szkolenia.

akademia ucznia 2012-09-17 15017 września 2012 r. odbyło się pierwsze spotkania w ramach projektu "Akademia Ucznia" w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół z Częstochowy i regionu. Gośćmi spotkania byli sędzia Artur Lipiński znany z serialu telewizji TVN "Sąd Rodzinny" i Beata Sobocińska - dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Przybyła na spotkanie młodzież miała możliwość zadawania pytań gościom.
Kolejne spotkanie "Akademii Ucznia" jest zaplanowane na 23 października 2012 r. Gościem będzie prof. Jerzy Bralczyk.

Na zdjęciu: sędzia Artur Lipiński i Beata Sobocińska - dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.