sad bozy 150Do 12 października na placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie prezentowana jest wystawa plenerowa "Sąd Boży 1920. Wojna polsko-bolszewicka" przygotowana przez oficynę Wydawniczą "Wolumen" w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów.

Wystawa przedstawia polski wysiłek zbrojny w obronie niepodległości przed komunizmem, którego kulminacyjnym momentem była Bitwa Warszawska w 1920 r. Za pomocą krótkich tekstów, reprodukcji zdjęć, rozkazów, ulotek, odezw, plakatów i map wystawa pokazuje przyczyny wybuchu wojny, jej najważniejsze wydarzenia i bitwy, kilkanaście sylwetek dowódców i polityków, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za losy odrodzonego po 123 latach państwa, m.in. Józefa Piłsudskiego, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, premiera Wincentego Witosa, ks. Ignacego Skorupkę. Na wystawie prezentowani są także bohaterowie zapomniani, tacy jak Bolesław Zajączkowski poległy wraz z 330 podkomendnymi w bitwie pod Zadwórzem (nazwanym polskimi Termopilami), czy ppłk Jan Kowalewski, który złamał sowieckie klucze szyfrowe. Przedstawiono sylwetki naszych sojuszników w wojnie z bolszewikami, m.in. atamana Semena Pelury. Zaprezentowano tematy trudne, jak losy jeńców sowieckich w polskiej niewoli oraz sprawa Litwy Środkowej, do dziś będącej kością niezgody między Polakami i Litwinami.

Autorem wystawy jest Adam Borowski.