Bóg, Honor, Ojczyzna

19 października 2012 r. odszedł na wieczną wartę

śp. EDWARD GOŁDY

żołnierz Armii Krajowej

W 1946 r. organizator i dowódca, ps. "Zawierucha", antykomunistycznej organizacji Polska Armia Powstańcza, w 1950 r. aresztowany, skazany na 15 lat więzienia, w śledztwie torturowany, także za próbę ucieczki. W 1956 r. zwolniony postanowieniem amnestii. Więzienne znęcanie się nad nim spowodowało trwale kalectwo.

W 1980 r. zakłada "Solidarność" na terenie poczty częstochowskiej, drukuje i kolportuje biuletyny "Solidarności". Dwukrotnie internowany, kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, w 1985 r. zostaje zmuszony przez władze do wyjazdu z Polski - bez prawa powrotu.

Na obczyźnie, w Hobart w Australii, organizuje Komitet "Solidarności" niosący pomoc dla Podziemia w Polsce. Współdziała z Rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie. W 1989 r. NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wyrażając mu wdzięczność ustanawia go swym pełnomocnikiem w Australii.

W 1995 r. Edward Gołdy wrócił do Polski. Zmarł po długiej chorobie i cierpieniach w wieku 83 lat.

Wieczny Odpoczynek racz mu dać, Panie! Cześć Jego Pamięci!

 

Koło Przyjaciół Prawdy i Ocalonych od Zapomnienia Polskich Pieśni

 


  

 

Msza św. żałobna odprawiona została 22 października w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego na częstochowskim cmentarzu Kule.