26 października przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" spotkali się z Dyrekcjami TRW IRS (poduszki powietrzne) i TRW SBS (pasy bezpieczeństwa). Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację w zakładach oraz perspektywy na najbliższe miesiące.

- Z zapewnień europejskich władz koncernu TRW wynika, że przyszłość naszych zakładów częstochowskich nie jest zagrożona. Co więcej, w najbliższych pięciu latach ma być o 40 procent zwiększona produkcja poduszek powietrznych w zakładzie na ulicy Rolniczej - mówi Stanisław Kołodziejczyk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

TRW jest liderem w Europie w dziedzinie produkcji poduszek i ten stan rzeczy ma zostać utrzymany, firma traktuje to priorytetowo. Obecne kłopoty - w tym zwolnienia - są spowodowane "drastycznym spadkiem" zamówień spowodowanym osłabieniem koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym. - Będą wdrażane nowe projekty na pasach bezpieczeństwa, ale to potrwa, bo te nowe nie "zazębiają" się ze starymi, kończącymi się. Nie jest to winą szeregowych pracowników - dodaje przewodniczący Komisji Zakładowej - I proszę to podkreślić: nie bierzemy odpowiedzialności za utratę miejsc pracy na Legionów, bo pracodawca nie chciał z nami uzgodnić działań, które pozwoliłyby na zmniejszenie skali zwolnień. Na przykład proponowaliśmy, by przenieść zbędne obecnie etaty z ulicy Legionów na ulicę Rolniczą. Nie było na to zgody.

Kłopoty ze zbytem produkcji skutkowały w ostatnich miesiącach nieprzedłużaniem umów terminowych i rozwiązywaniem umów z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W zakładzie TRW SBS - według zapewnień dyrektora Krzysztofa Szwedkowicza - do końca roku nowych zwolnień ma już nie być: jeśli takie nastąpią, to mogą dotyczyć tylko pojedynczych pracowników, posiadających negatywne oceny. W zakładzie TRW IRS z kolei - według słów dyrektora zakładu, Artura Ogińskiego - w listopadzie zostaną przedłużone umowy około 80 pracownikom. Tutaj planuje się z kolei zmiany organizacji pracy, mają dotyczyć raczej pracowników zatrudnionych w działach bezpośrednio niezwiązanych z produkcją (wypowiedzenia zmieniające).

Na wspomnianym wcześniej spotkaniu Dyrekcja TRW Polska przedstawiła Komisji Zakładowej nowy projekt dotyczący zapisów wypłaty nagrody rocznej i premii frekwencyjnej. Do przedstawionego projektu Komisja Zakładowa ustosunkuje się po przeanalizowaniu tych zapisów i opinię w tej sprawie przedstawi na najbliższym spotkaniu obu stron.