13 GRUDNIA: Draństwo sądowe

 

Krótka historia Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" (1980-1989)

Częstochowa mówi (sierpień 1980)

Hutnicy poparli Wybrzeże, a nie Gierka

Strajki wrześniowe w 1980 roku

"Solidarność" w częstochowskiej Hucie 1980-1989

Proces o "niedźwiedzia"

Demonstracje podziemnej "Solidarności" w Częstochowie

 

Teczka na "Technika"

sos kryptonim technik 150Zamieszczamy poniżej interesujący materiał archiwalny - teczkę tzw. Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, wytworzoną przez Służbę Bezpieczeństwa.

Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Kryptonim "Technik" dotyczyła osoby Adama Krzewińskiego z Poraja, który - po otrzymaniu tych materiałów z IPN - udostępnił je redakcji "Gazety Solidarnej". Dokumenty z lat 1983-85, opatrzone komentarzami A. Krzewińskiego, pokazują, w jaki sposób SB zaciskała pętlę wokół osoby, która znalazła się w orbicie jej zainteresowań.

Teczka z komentarzami tworzy jeden plik w formacie pdf. Pojedyncze, mniej istotne wątki, mogące zaszkodzić prywatności lub dobrom osobistym niektórych osób, zostały przez redakcję, a za zgodą A. Krzewińskiego, zaczernione.

Otwórz/pobierz plik na dysk: Teczka na "Technika".

Częstochowa mówi (sierpień 1980)