1 procent swojego podatku możemy przekazać na konto wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, także dla konkretnego podopiecznego.
W Częstochowie działa ponad 700 organizacji pozarządowych, z tego 63 mają status organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1%. Listę tych organizacji można znaleźć pod adresem internetowym: www.konsultacje.home.pl/ngo/.
Organizacją pożytku publicznego może zostać organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.: prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego; podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego; sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości; sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
Przekazanie 1% jest łatwe: w rocznym zeznaniu PIT należy wyliczyć jedynie kwotę 1% i wskazać fundację czy stowarzyszenie, na których rachunek pieniądze ma przelać Urząd Skarbowy. Nie trzeba już podawać nazwy wybranej organizacji, lecz tylko numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, np. częstochowskie Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych WIR posiada w KRS numer 0000014042.

 

Ola z Huty Starej

ola podwyszynska

Jestem Ola i mam już dwa miesiące. Los sprawił, że urodziłam się z przepukliną oponowo-rdzeniową, stópkami końsko-szpotawymi, pęcherzem neurogennym oraz zwichnięciem bioder. Od pierwszych dni mojego życia walczę o to, by w przyszłości stanąć na moje chore nóżki i samodzielnie chodzić. Wymaga to bardzo intensywnej rehabilitacji i opieki wielu specjalistów. Niestety są to ogromne koszty, dlatego zwracam się z wielką prośbą do wszystkich osób o pomoc.
Aby przekazać na rzecz leczenia Oli 1% podatku (po zaokrągleniu do pełnych groszy) wystarczy w zeznaniu podatkowym podać:
- Numer Fundacji ("POTRAFIĘ POMÓC" na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi) w Krajowym Rejestrze Sądowym : Nr KRS 0000303590
- Informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1%: Aleksandra Podwyszyńska (240 - 253).
Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy!
Kontakt: Mama - tel. 666 085 265, Tata (jest wolontariuszem w akcji Szlachetna Paczka, dziś sam potrzebuje pomocy dla córeczki) - tel. 502 539 106, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..