nie dla sierpa i mlota

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość formalnie wezwało władze Częstochowy do usunięcia symbolu sierpa i młota z pomnika znajdującego się na częstochowskim cmentarzu Kule.
"Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny, wnioskujemy o podjęcie działań skutkujących usunięciem z przestrzeni publicznej znaku sierpa i młota (będącego jednoznacznym symbolem totalitarnego ustroju komunistycznego), umieszczonego na tzw. pomniku wdzięczności, znajdującym się na częstochowskim cmentarzu Kule w kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej (...) - czytamy w piśmie Stowarzyszenia - Dalsze eksponowanie w przestrzeni publicznej symbolu zbrodniczej ideologii komunistycznej oraz oddawanie mu hołdu jest sprzeczne z zasadami moralnymi, prawdą historyczną, jak również Kodeksem karnym, który penalizuje propagowanie ustrojów totalitarnych (art. 256 Kk: § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa [...], podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1). Symbol sierpa i młota na tzw. pomniku wdzięczności jest jednoznacznym, oficjalnym znakiem takiej ideologii, zarówno prezentacją, jak i jej propagowaniem".
Jak poinformował Zbigniew Bonarski ze Stowarzyszenia, złożona została również skarga do Rady Miasta na Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, w którego imieniu 16 stycznia br. złożone zostały kwiaty pod wspomnianym pomnikiem z sierpem i młotem.

Gazeta Solidarna 293/2014