stop symbolice komunistycznej

Urząd Miasta Częstochowy - po monitach kierowanych pod jego adresem przez Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" oraz Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość - zdecydował o demontażu symboli sierpa i młota z pomnika w kwaterze żołnierzy sowieckich na cmentarzu Kule.
"Składanie kwiatów pod symbolem sierpa i młota [w rocznice tzw. wyzwolenia Częstochowy - red.] jest publicznym propagowaniem i rozpowszechnianiem zbrodniczej symboliki, jest swoistą pochwałą faktycznej okupacji miasta przez armię Związku Sowieckiego w roku 1945 (...). Jednocześnie stanowczo oświadczamy, że stoimy na straży wiecznego spokoju wszystkich żołnierzy, którzy oddali życie na częstochowskiej ziemi, tym samym uznajemy, że każdy cmentarz, a szczególnie mogiły żołnierskie, wymagają opieki władz samorządowych. Opieka nad grobami i szacunek dla poległych: Tak. Składanie kwiatów 16 stycznia pod sierpem i młotem: Nie" - głosiło najlepiej oddające istotę rzeczy oświadczenie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość, przekazane radnym przez Zbigniewa Bonarskiego.
Stowarzyszenie prowadziło w tej sprawie również korespondencję z Urzędem Miasta, której następstwem jest decyzja UM o usunięciu symboli zbrodniczej ideologii komunistycznej "w ramach bieżących remontów mogił, finansowanych z dotacji Wojewody Śląskiego". Przewidywany termin tych prac - jak informuje Urząd Miasta - to sierpień lub wrzesień br. Usunięcia sierpa i młota domagali się również członkowie Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych "WIR", częstochowskiego Oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Fundacji Orzeł Biały, Stowarzyszenia Ruch Wolności.