W związku z realizacją przyjętej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały likwidującej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dotychczas realizowane zadania pomocowe dla mieszkańców od stycznia 2013 roku obsługiwać będzie zmniejszona o blisko 50% liczba pracowników socjalnych.

Rada Dzielnicy Śródmieście wspólnie z Zarządem Dzielnicy przekonała Radę Miasta Stołecznego Warszawy o możliwości skutecznego pomagania mieszkańcom w ramach „nowej jakości pomagania”, której istotą jest redukcja zadudnienia w dwóch samorządowo-budżetowych placówkach obsługujących dotychczas obszar zadań pomocy społecznej oraz pracy socjalnej.

 

Uchwała likwidacyjna

 

Dnia 31 maja 2012 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr XXXVII/943/2012, która tworzy nową jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”, a jednocześnie likwiduje dwie placówki dotychczas realizujące zadania pomocowe dla mieszkańców dzielnicy (OPS i ŚOO).

Więcej na http://www.ops.pl/news.php?cmd=click&id=25914