Stanowisko Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty

Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wyraża swój sprzeciw przeciwko zmianom w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty wymuszanym przez Jednostki Samorządu Terytorialnego na Ministerstwie Edukacji Narodowej. Propozycje zmian doprowadzą do dalszej degradacji zawodu nauczyciela, wpłyną negatywnie na proces kształcenia, jak i funkcjonowania szkół.

Protestujemy przeciwko:

- wyłączeniu części nauczycieli (pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych) z KN
- przeniesieniu awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego do organów prowadzących
- zmianom umów na czas nieokreślony, a nie na podstawie mianowania, jak było do tej pory
- likwidacji dodatku uzupełniającego i odejścia od kontroli wydatków przez RIO
- przejściu na wypłaty z tzw. "dołu"
- zwiększeniu pensum o kolejne 2 godziny przy zachowaniu godzin darmowych
- wydłużeniu czasu pracy nauczycieli do 40 godzin i jego rozliczaniu przez organy prowadzące
- zmniejszeniu urlopów do 40 dni roboczych
- likwidacji dodatków, np. wiejskiego
- obniżeniu poziomu odpisu na kształcenie nauczycieli z "1%" na "do 1%"
- wprowadzeniu przepisów prawnych ułatwiających samorządom likwidację lub przekształcenie szkół i placówek
- zmianom w komisjach konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół, polegających na zwiększeniu ilości członków komisji z organu prowadzącego z 3 do 4 i obniżaniu ilości pozostałych członków komisji
- zmianom dotyczącym nowych zasad udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.

Jednocześnie żądamy:

- objęcia KN wszystkich nauczycieli bez względu na organ prowadzący
- zaprzestania działań mających na celu degradację polskiej szkoły i statusu nauczyciela
- wykreślenia darmowych godzin zajęć z KN
- podniesienia funduszy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- ustalenia standardów nauczania - m.in. ilości uczniów w klasach w szkołach i szkołach specjalnych.

Częstochowa, 25.10.2012 r.

Dorota Kaczmarek, Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Częstochowie