Stanowisko Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie w sprawie wywiadu udzielonego "Gazecie Prawnej" przez Prezesa ZNP Sławomira Broniarza

Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Częstochowskiego z oburzeniem przyjęła treść wywiadu* udzielonego przez Pana, opublikowanego w "Gazecie Prawnej" w dniu 5 października 2012 r. [link do wywiadu: tutaj >>>].

W związku z prowadzoną dyskusją na temat zmian w Karcie Nauczyciela i pracy nauczycieli podsuwa Pan jakby gotowe rozwiązania ministerstwu i samorządowcom. Przedstawione przez Pana pomysły są według nas niedopuszczalne i niedorzeczne.

Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że nauczyciele są przygotowani do pracy jako pracownicy socjalni? Wybierając świadomie studia nauczycielskie, chcieliśmy po ich ukończeniu podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą. Jakim prawem występuje Pan w mediach i proponuje tak daleko idące zmiany w zatrudnianiu nauczycieli? W żaden sposób nie upoważniliśmy Pana do występowania w naszym imieniu. Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw, ponieważ nie zgadzamy się z tymi propozycjami. Chyba, że Pana przemyślenia dotyczące pracy nauczycieli, przedstawione w wyżej wspomnianym artykule, mają dotyczyć tylko i wyłącznie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeśli jednak miał Pan na myśli wszystkich nauczycieli, to żądamy wyjaśnień, jakim prawem upublicznia Pan rozwiązania, które nie podlegały szerokim konsultacjom ze środowiskiem nauczycielskim?

Może jest to zasada działania typowa dla Prezesów ZNP, ale my na szczęście nie należymy do tego związku. Dziwimy się również temu, że jako nauczyciel i Prezes związku, reprezentujący nauczycieli, w rzeczywistości działa Pan na korzyść samorządów, czego dowodem może być treść udzielonego wywiadu, a nie nauczycieli, którzy wybrali Pana na swojego rzecznika.

Dlatego jako członkowie NSZZ "Solidarność" kategorycznie żądamy zaprzestania przez Pana działań godzących w status zawodowy nauczycieli.

Dorota Kaczmarek, Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" w Częstochowie

* Zgodnie z pomysłem Prezesa ZNP nauczyciel-omnibus ma uczyć kilku przedmiotów w szkole do godz. 14.00, a od godz. 15.00 jako pracownik socjalny ma zajmować się niedostosowanymi społecznie, bezrobotnymi, zależnymi i niesamodzielnymi, bo jak twierdzi Prezes, nauczyciele są do tego lepiej przygotowani niż urzędnicy pełniący dotychczas tę rolę [od red.].