Cieszące się coraz większą popularnością szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy-członków Związku, organizowane wspólnie przez Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" i Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, będą kontynuowane w roku 2012. Pozostałe rodzaje szkoleń związkowych będą organizowane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez zainteresowanych związkowców u kol. Anny Kubielskiej (kontakt na dole strony).

Harmonogram i tematy szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy na rok 2012.

18 stycznia 2012 r.

Współdziałanie SIP i związków zawodowych z PIP w świetle ustawy o PIP. Uprawnienia i obowiązki SIP w zakładzie pracy - mgr Krystyna Gorczyca, główny specjalista w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

15 lutego 2012 r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Pierwsza pomoc w zakładach pracy - odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy. Dokumentacja wypadków przy pracy. Wypadki w drodze do pracy i z pracy oraz w czasie wyjazdów służbowych - inż. Zygmunt Feliks, nadinspektor pracy w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

14 marca 2012 r.

Kodeks pracy - aktualizacje przepisów, omówienie zmian. Prawna ochrona pracy - dostosowanie obowiązujących przepisów do przepisów Unii Europejskiej. Istotne zmiany w Kodeksie pracy - mgr Małgorzata Czerwińska, młodszy inspektor pracy w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

18 kwietnia 2012 r.

Rodzaje umów o pracę. Systemy czasu pracy. Obliczanie wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłek chorobowy. Rozliczanie godzin pracy w systemie zmianowym. Zatrudnianie pracowników na umowy cywilno-prawne i wynikające z tego obowiązki pracodawcy. Obowiązkowy czas przerwy - mgr Krzysztof Brożyc, starszy inspektor w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

16 maja 2012 r.

Zagadnienia związane z transportem bliskim. Dostosowanie urządzeń transportu bliskiego do wymogów Unii Europejskiej. Transport ręczny, mechaniczny i wielkogabarytowy z zastosowaniem dwóch i więcej urządzeń dźwigowych - mgr inż. Lech Miodyński, starszy inspektor pracy w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

13 czerwca 2012 r.

Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wymagania dotyczące ogrzewania, wentylacji, oświetlenia pomieszczeń. Przeprowadzenie badań na okoliczność zagrożeń występujących przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach zagrzybionych. Możliwość uzyskania dodatku w związku z wykonywaniem pracy w tych pomieszczeniach - mgr inż. Krzysztof Zajączkowski, starszy inspektor pracy-specjalista w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

12 września 2012 r.

Mobbing w miejscu pracy - mgr Michał Galbarczyk, referent ds. psychologii w Sekcji Promocji OIP Katowice.

17 października 2012 r.

Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze w świetle norm. Posiłki regeneracyjne dla pracowników. Zasady wypłacania ekwiwalentu - mgr inż. Maciej Ujma, nadinspektor pracy w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

14 listopada 2012 r.

Obowiązkowe szkolenia pracowników organizaowane i finansowane przez pracodawcę. Wyjazdy służbowe, rozliczanie godzin pracy w czasie wyjazdów służbowych - mgr Ewa Reverso, referent prawny w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

12 grudnia 2012 r.

Praca na wysokości. Zagrożenia występujące w środowisku pracy - sposoby ich likwidacji. Ryzyko zawodowe - metody opracowywania ryzyka - mgr inż. Andrzej Mazik, starszy inspektor pracy-specjalista w Zespole Nadzoru Terenowego OIP Katowice Oddział w Częstochowie.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 8/12 w godzinach 9.00-15.00. Zainteresowani związkowcy proszeni są o zapisy w Dziale Szkoleń Zarządu Regionu osobiście lub telefonicznie (tel. 34 360 55 80) u kol. Anny Kubielskiej co najmniej 7 dni przed terminem planowanego szkolenia.