Dział Szkoleń Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" informuje, że z przyczyn niezależnych od Działu Szkoleń zmuszony jest dokonać zmiany terminu szkolenia na temat „Układy Zbiorowe Pracy" zaplanowanego w dniach 14-16 listopada 2012 r. w Szczyrku.

Nowy termin szkolenia to 16-18 stycznia 2013 r. Miejsce szkolenia, cena oraz pozostałe warunki pozostają bez zmian. Wszystkie osoby, które zapisały się na szkolenie w terminie listopadowym przepraszamy za zmianę i zapraszamy na szkolenie w nowym roku. Dodatkowych informacji udziela kol. Anna Kubielska z Działu Szkoleń, tel. 34 360 55 80.