Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał sprawę prawdopodobnego wyłudzenia miejskiej dotacji przez radnego SLD Janusza Danka do "ewentualnego wykorzystania w ramach sprawowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego".
Przypomnijmy, że w kwietniu przewodniczący Mirosław Kowalik oraz wiceprzewodniczący Tomasz Ziółkowski w imieniu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" złożyli wniosek do wojewody śląskiego Piotra Litwy o zastosowanie tzw. instrumentów nadzorczych wobec samorządu miasta Częstochowy. Decyzja Wydziału Nadzoru jest odpowiedzią na wspomniane pismo.