sprawdzam polityka r

Celem kampanii społecznej przygotowanej przez NSZZ "Solidarność"- "Sprawdzam polityka" - jest rozliczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich dotychczasowej aktywności w Sejmie i Senacie.
Na stronie internetowej www.sprawdzampolityka.pl można sprawdzić zachowanie posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach, m.in. w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, wydłużenia czasu pracy, płacy minimalnej, prawa do zgromadzeń. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych. Warto sprawdzić, jak głosowali kandydaci do PE z naszego okręgu wyborczego, np. Grzegorz Sztolcman (PO) czy Artur Bramora (obecnie PSL).

sprawdzam polityka 182951 600