nie wiesz ile 388

Jak się dowiedziała "Gazeta Solidarna", po kontroli przeprowadzonej na wniosek Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w zakładzie Gommy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy wytknęli pracodawcy nieprzestrzeganie prawa pracowników do 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu (chodzi o sytuacje, gdy pracuje się na drugą zmianę w sobotę, a następnie przychodzi się do pracy w poniedziałek rano).
Inny z zarzutów PIP również dotyczy pracy w soboty - tym razem chodzi o niewypłacanie dodatków za pracę w dzień wolny. Dyrektor zarządzający zakładem w imieniu włoskich właścicieli łamie także prawo nieudzielając tzw. urlopu na żądanie. Przypomnijmy, że pracownicy Gommy są przymuszani pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego do pracy w soboty, a jednocześnie pracodawca zwolnił w tym roku już 46 osób i zapowiada dalsze zwolnienia. Zwolnieni pracownicy zakładają sprawy w Sądzie Pracy.