regiony 150Regionalna Sekcja Kultury 7 kwietnia wybrała swoje władze. W tej kadencji pokieruje nią Paweł Gwoździk (Muzeum Częstochowskie).
Członkami rady Sekcji są: Andrzej Koronka (Filharmonia Częstochowska), Zdzisław Kubziakowski (Teatr im. Adama Mickiewicza) i Marek Toborowicz (Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"). Komisję Rewizyjną tworzą: Ewa Kruszyna ("Śląsk), Jolanta Mulszanowska (Filharmonia), Michał Szymczak (Teatr), delegatami na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Instytucji Artystycznych wybrano: Stanisława Demczuka ("Śląsk) i Jolantę Mulszanowską.
Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 16 kwietnia wybrało na przewodniczącą ponownie Dorotę Kaczmarek.
Radę Sekcji tworzą: Anna Andrzejewska, Anna Dudzik-Orman, Dorota Hurhal, Ewa Jachura, Małgorzata Kaim-Zyśk, Jolanta Krzypkowska, Barbara Łebek, Liliana Madejska, Zofia Makowska, Barbara Michalak, Sławomira Musiał, Marek Noszczyk, Urszula Olesiak, Jolanta Sołtysiak, Zygmunt Stempor, Maciej Stuła, Paweł Szewczyk, Jolanta Waleriańczyk, Jolanta Wójcikiewicz, Andrzej Zaborski; natomiast Komisję Rewizyjną: Jolanta Górawska, Beata Klubicka, Ewa Kolman, Ewa Kozłowska, Urszula Ordon.
W kadencji 2014-2018 Regionalną Sekcję Ochrony Zdrowia tworzą organizacje związkowe z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Szpitala Zespolonego i ZOZ Myszków (szpital).
W wyborach, które odbyły się 22 kwietnia, wybrano przewodniczącą - Barbarę Czekaj, członków Rady Sekcji - Irenę Małgorzatę Badowską i Tomasza Czupera oraz Komisję Rewizyjną: Jolantę Ciekot, Wiesława Ćwiląga i Elżbietę Ujmę.

24 kwietnia swoje władze wybrała Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów. Przewodniczącą Sekcji na kolejną kadencję delegaci ponownie wybrali Annę Zajączkowską.
Członkami Rady SEiR wybrano: Włodzimierza Kochanowskiego, Zofię Nabiałczyk, Marka Wachowskiego i Teresę Wyporską; członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Jadwiga Bojarska, Jerzy Ciepielski oraz Stefan Matyja.
Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Kobiet 29 kwietnia wybrało Radę sekcji na kadencję 2014-2018. Przewodniczyć jej będzie nadal Barbara Dudek.
Ponadto Radę Sekcji tworzą: Elżbieta Dawczyk, Elżbieta Jastrzębska, Teresa Koper, Krystyna Kowalik, Grażyna Krzętowska, Halina Mika, Grażyna Orlikowska, Anna Włodarczyk; Komisję Rewizyjną natomiast - Katarzyna Gierzyńska, Mariola Pomada, Marta Sigizman i Małgorzata Turlejska.