regiony 150Regionalna Sekcja Kultury - jako pierwsza z sekcji branżowych działających w Regionie Częstochowskim NSZZ "Solidarność" - wybrała swoje władze. W kadencji 2014-2018 pokierują nią Paweł Gwoździk z Muzeum Częstochowskiego.
Członkami rady Sekcji są: Andrzej Koronka (Filharmonia Częstochowska), Zdzisław Kubziakowski (Teatr im. Adama Mickiewicza) i Marek Toborowicz (Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"). Komisję Rewizyjną tworzą: Ewa Kruszyna ("Śląsk), Jolanta Mulszanowska (Filharmonia), Michał Szymczak (Teatr), delegatami na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Instytucji Artystycznych wybrano: Stanisława Demczuka ("Śląsk) i Jolantę Mulszanowską. Serdecznie gratulujemy!