wybory 5974

Do 31 marca - jak wynika z kalendarza wyborczego - powinny się zakończyć wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku oraz delegatów (lub elektorów) na Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność". Wybrani będą sprawować swoje funkcje przez najbliższe cztery lata.
Wśród przewodniczących wybranych na kadencję 2014-2018 jest sporo nowych osób, co nie znaczy, że dotychczas nieznanych z działalności związkowej. Przeciwnie, wybór tych osób jest zapewne docenieniem ich dotychczasowej działalności na mniej eksponowanych pozycjach.

 

Nowi przewodniczący

Nowa osoba będzie kierować działalnością organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" w myszkowskiej Fabryce Papieru - Artur Bączyński. Zmieniły się też władze związkowe w Spółdzielni Inwalidów Rozwój w Kłobucku - przewodniczący Marian Biel, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu - Andrzej Dawidowicz, banku PKO BP - Jolanta Klos oraz Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei - Grzegorz Ciesielski, częstochowskim oddziale Poczty Polskiej - Artur Kowalski, w Gimnazjum nr 3 - Iwona Kołodziej, w Naftoserwisie Boronów - Marian Ślęzok, w Nadleśnictwie Koszęcin - Dariusz Stawiarz, w częstochowskim Pogotowiu Ratunkowym - Bartłomiej Fil, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie - Dorota Placek, w Oczyszczalni Ścieków Warta - Dorota Grudzińska, DPS-ie Dom Kombatanta (Lubliniec) - Joanna Bulik, Urzędzie Skarbowym w Lublińcu - Mirosław Borowski, częstochowskich zakładach Stradom - Maria Palasińska. Także nowego przewodniczącego - Jacka Strączyńskiego - ma organizacja związkowa ISD Huty Częstochowa i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Małgorzata Irena Badowska, niedawno zaś powstałej nowej organizacji w Przychodni w Koniecpolu będzie szefować Maria Zagził.

Ponownie wybrani

Nie zmienili się przewodniczący w zdecydowanej większości organizacji związkowych: w Spółdzielni Mieszkaniowej Północ przewodniczącym pozostaje Mariusz Banasik, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji - Zbigniew Porada, w szpitalu (nieprzyjmującym pacjentów, ale formalnie istniejącym) - Grażyna Krawczyk, w częstochowskim Teatrze - Mariusz Korek, w ZGM TBS Częstochowa - Krzysztof Chochliński, w częstochowskim Urzędzie Miasta - Elżbieta Lipska, w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" - Sławomir Danielski, Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Alchemii (Zakład Rurexpol) będzie nadal przewodniczył Zdzisław Wójcik.
Ponownie zaufali związkowcy także przewodniczącemu Sławomirowi Kołodziejowi w częstochowskiej Straży Pożarnej, w firmie L-Auto pozostał przewodniczącym Marek Marzec, w Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Ochrony Zdrowia - Tomasz Ziółkowski, częstochowskiej SP nr 8 - Jolanta Krzypkowska, Przychodni Rocha - Barbara Urbaniak, w Zespole Szpital Miejskich - Elżbieta Ujma, w SP nr 32 - Marzena Bednarek, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Artur Adamiak, w Zespole Szkół Ekonomicznych - Jolanta Wójcikiewicz, w CSF Poland - Sławomir Knysak, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - Marcin Wojtysek, w Terenowej Organizacji Związkowej Powiatu Częstochowskiego - Bogumiła Krawczyk, w SP nr 50 - Marzena Ziobrowska, w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu - Dorota Niwergol, a w lublinieckim Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych - Alina Lipowska, w Womir-Spa Rzeniszów - Józef Ziółkowski.
Kolejną kadencję jako przewodniczący związkowej władzy wykonawczej będą pełnić także: Grażyna Opala - w hipermarkecie Real, Bogumił Zalewski - w częstochowskiej Szkole Straży Pożarnej, Katarzyna Korzeń - w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w INCO Veritas - Wojciech Złotorowicz, w częstochowskim MPK - Jacek Gawroński, w TRW - Stanisław Kołodziejczyk, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty nr 1 - Dorota Kaczmarek, MOZO nr 2 - Marek Noszczyk, MOZO nr 3 - Maria Sałata, w zakładzie Makaronów Polskich - Angelika Zygiert, w Akademii Jana Długosza - Jerzy Zdański, w Centrum Kształcenia Praktycznego - Marek Ktacz, w Gommie - Roman Gołda, w Scrapenie - Zenon Wilk, w firmie Minova - Tadeusz Gworys, w myszkowskim ZWiK - Jan Banik, w Miejskim Domu Kultury (Myszków) - Andrzej Giewon, w Organizacji Międzyzakładowej Oświaty (również Myszków) - Marta Kluza, w Elsenie - Krzysztof Garus.

Na zdjęciu: spotkanie wyborcze delegatów organizacji związkowej w TRW, obecnie najliczniejszej w Regionie Częstochowskim (ok. 1 000 członków). Przewodniczącym został, powtórnie wybrany, Stanisław Kołodziejczyk. Powyższa lista nie jest jeszcze kompletna, wkrótce ją uzupełnimy.

Aktualizacja 1: Organizacja Międzyzakładowa Oświaty (Myszków) - Marta Kluza, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Małgorzata Irena Badowska, Urząd Skarbowy w Lublińcu - Mirosław Borowski, DPS Dom Kombatanta (także Lubliniec) - Joanna Bulik, Stradom - Maria Palasińska (nowa przewodnicząca), PKP Polskie Linie Kolejowe - Elżbieta Podgórska, Politechnika Częstochowska - Kwiryn Wojsyk, PKP Energetyka - Wiesław Żerdziński, Metalplast Częstochowa - Jan Bednarek, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" - Janusz Kryst (nowy przewodniczący), Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca" - Waldemar Synoradzki, Zakłady Chemiczne "Rudniki" - Dariusz Banaś, PKS Częstochowa - Seweryn Kaim, TurboCare (Lubliniec) - Dariusz Drynda, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - Jacek Weber, Lentex - Małgorzata Dycfeld, PKS Lubliniec - Zbigniew Werner.
Przepraszamy za pomyłkę w numeracji organizacji związkowych oświaty; na czele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty nr 1 stoi Dorota Kaczmarek, MOZO nr 2 - Marek Noszczyk, MOZO nr 3 - Maria Sałata.

Aktualizacja 2: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" - Marek Morga (nowy przewodniczący), Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. - Łukasz Cieśla (nowy przewodniczący), SP ZOZ Myszków - Wiesław Ćwiląg, II Urząd Skarbowy w Częstochowie - Anna Krawczyk, Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie - Anna Jaśkiewicz, Filharmonia Częstochowska - Andrzej Pisarzowski, Cemex Polska Sp. z o.o. w Rudnikach - Zbigniew Martyniuk (nowy przewodniczący), Muzeum Częstochowskie - Mariusz Grzyb, SITA Częstochowa Sp. z o.o. - Jarosław Smela, Miejski Ośrodek Kultury w Myszkowie - Andrzej Giewon, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Zuzanna Bruzda, MOZO nr 5 w Częstochowie - Paweł Szewczyk, Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach - Piotr Worwąg, Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu - Piotr Marciniak, MKZ przy Regionie Częstochowskim - Jerzy Świeboda, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Stanisław Psykała, Straż Miejska w Częstochowie - Tomasz Gajewski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (Delegatura w Częstochowie) - Jarosław Reterski, Organizacja Związkowa Szkoły Podstawowej nr 34, Miejskiego Przedszkola nr 34 i Miejskiego Przedszkola nr 11 w Częstochowie - Bożena Getler, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Jadwiga Dabioch, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie - Katarzyna Dziuba, I Urząd Skarbowy w Częstochowie - Izabela Krygier, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. - Justyna Haładaj, Dom Pomocy Społecznej w Blachowni - Dorota Pisula, Urząd Gminy Janów - Sylwia Kozioł, SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów - Zdzisława Moruś, Regionalny Fundusz Gospodarczy SA - Wojciech Kulawiak, II Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie - Wiesława Mecmajer, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu - Aleksandra Cieśla, Terenowa Organizacja Związkowa Powiatu Myszkowskiego - Janusz Romaniuk, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. - Artur Kocjan, Enion (Tauron Dystrybucja) S.A. Oddział w Częstochowie - Andrzej Rogoziński.
Wszystkim przewodniczącym serdecznie gratulujemy!