{vimeo}http://vimeo.com/54377191{/vimeo}

Przemówienie Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podczas obrad XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów w Kielcach (Źródło: TV Solidarność)

Krajowy Zjazd Delegatów, zakończony 23 listopada, zaapelował do członków Związku i wszystkich pracowników o udział w akcjach protestu organizowanych przez NSZZ "Solidarność".

"(…) Tylko powszechny społeczny sprzeciw może (...) antyspołecznej, antypracowniczej polityce położyć kres" - czytamy w przyjętym przez delegatów na XXVI KZD stanowisku. Stop 67, umowy śmieciowe, płaca minimalna, walka z przerzucaniem skutków kryzysu na pracownika, dialog społeczny - to tematy, na których w kolejnych miesiącach będą koncentrowały się działania NSZZ "Solidarność".

W opinii delegatów "niewidzialna ręka rynku" nie zastąpi mądrej polityki władz publicznych, której w tej chwili nie ma. Związek domaga się polityki przemysłowej, która będzie wykorzystywała i umacniała potencjał polskich firm, stwarzała im właściwe warunki do konkurencji na globalnym rynku. "Filarami polityki przemysłowej powinny być inwestycje w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka strategia będzie też najlepszą drogą do ochrony miejsc pracy, stabilnego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia - a więc najważniejszych postulatów naszego Związku", podkreślili delegaci w przyjętym stanowisku.