xxvi kzd 2012-11-22 15022 listopada rozpoczął się dwudniowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obrady odbywają się w hali wystawowej Targów Kieleckich.

Jednym z głównych punktów Zjazdu będzie podsumowanie dwóch lat kadencji 2010-14, delegaci uzupełnią również skład Komisji Krajowej. Jedną z planowanych uchwał jest nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” m.in. dla śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Informację o pracy Komisji Krajowej przedstawi Piotr Duda, przewodniczący KK, podczas pierwszego dnia obrad.

W przeddzień rozpoczęcia Zjazdu Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, która m.in. ogranicza wolność demonstrowania.

Region Częstochowski reprezentują na Krajowym Zjeździe Delegatów (na zdjęciu od prawej): przewodniczący ZR Mirosław Kowalik, Tomasz Ziółkowski i Jacek Strączyński.