i tak wygramy kolo 100W częstochowskim oddziale firmy "Makarony Polskie" SA oraz w firmie WOMIR-SPA sp. z o.o. w Rzeniszowie powstały nowe organizacje związkowe NSZZ "Solidarność". Stoją na ich czele - odpowiednio - Angelika Zygiert i Józef Ziółkowski. W Myszkowie natomiast powstała Terenowa Organizacja Powiatu Myszkowskiego, w której skupiać się mogą osoby bezrobotne oraz ci pracownicy, w których zakładach jeszcze nie funkcjonuje związek zawodowy. Tymczasowej Komisji Założycielskiej przewodniczy Julita Mizera.

Witamy Koleżanki i Kolegów w gronie związkowców!

Ważne jest to, że coraz więcej pracowników dostrzega, iż tylko organizując się w związek zawodowy mogą mieć wpływ na poprawę swoich warunków pracy. Wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem organizacji związkowych albo przystąpieniem do już istniejących zachęcamy do kontaktu z Działem Organizacji Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" - numer telefonu 34 360 55 77 lub 34 360 55 70.