region czestochowski 150Na listopadowym posiedzeniu Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" członkowie ZR zdecydowali o zorganizowaniu Walnego Zebrania Delegatów Regionu w dniu 1 marca.

Postanowiono również, że - z inicjatywy posła Prawa i Solidarności Szymona Giżyńskiego, który był gościem posiedzenia - radni Powiatu Częstochowskiego z klubu PiS spotkają się z przedstawicielami "Solidarności" w celu wypracowania wspólnego stanowiska wobec zagrożonego bytu byłego szpitala powiatowego wydzierżawionego prywatnemu przedsiębiorcy.