sesja ikar 2012 150Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" zapraszają w piątek 9 listopada 2012, godz. 11.00, na konferencję popularnonaukową: Protest "Solidarności" w klubie "Ikar" w listopadzie 1980 r.

Program konferencji:
- Sławomir Maślikowski (OBEP Katowice) - Zanim przyszła "Solidarność"
- Wojciech Rotarski (OBEP Katowice) - Protest w "Ikarze": przyczyny, przebieg i konsekwencje
- Anna Rakocz (przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym) - Spóźniony "Sierpień" w listopadzie
- Projekcja filmu dokumentalnego z protestu w klubie "Ikar"
- Dyskusja.

Miejsce konferencji: aula w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność", Częstochowa, ul. Łódzka 8/12. Konferencji towarzyszy wystawa fotografii dokumentujących protest w klubie "Ikar".