syzyf 150STOP umowom śmieciowym - to kampania NSZZ "Solidarność", której celem jest edukacja młodych ludzi, przyszłych pracowników, w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Symbolem kampanii jest Syzyf, który swoją pracę rozpoczyna ciągle od nowa.

Coraz większa grupa pracowników jest przymuszana do pracy w niepewnych formach zatrudnienia, często poza granicami prawa. Odnotowuje się wysoki odsetek osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych. Upowszechniają się nietypowe formy zatrudniania, pracodawcy deklarują niższe wynagrodzenia aniżeli rzeczywiście wypłacane pracownikowi. Czytaj więcej: tutaj >>>.