Od złożenia kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w al. Sienkiewicza rozpoczęła się pielgrzymka trzydziestopięcioosobowej grupy przedstawicieli częstochowskiej "S" do grobu kapelana "Solidarności".

W rocznicę mordu na kapłanie dokonanego przez komunistycznych oprawców 19 października na warszawskim Żoliborzu w kościele pw. św. Stanisława Kostki odprawiona została Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera. Wśród blisko 100 pocztów sztandarowych uświetniających uroczystość znalazł się i sztandar częstochowskiego Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych.

pod pomnikiem kapelana solidarnosci 2012-10-19 100Link do krótkiego filmu przedstwiającego składanie kwiatów pod częstochowskim pomnikiem ks. Jerzego: tutaj >>>.