glosowanie 2012-10-18 150Częstochowscy radni jednogłośnie odrzucili dziś, 18 października, prezydencki projekt uchwały zakładający wyprowadzanie do organizacji pozarządowych kolejnych zadań publicznych z dziedziny pomocy społecznej, w tym prowadzenie dotychczas samorządowych instytucji, m.in. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej.

Za odrzuceniem projektu uchwały, o którym piszemy tutaj >>>, głosowały wszystkie kluby w Radzie Miasta, w tym Sojusz Lewicy Demokratycznej, macierzyste ugrupowanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Wysłanie do kosza wspomnianego projektu jest sukcesem rodziców niepełnosprawnych dzieci i związkowców z wspomnianych instytucji. Jako pierwsi negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia wspomnianej uchwały ujawnili i nagłośnili związkowcy z NSZZ "Solidarność".

Na zdjęciu: wszyscy radni głosowali za odrzuceniem prezydenckiego projektu uchwały, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.


PS Jak się wygadał po sesji naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Adrian Staroniek zapowiadane w trakcie sesji Rady Miasta na 19 października "konsultacje społeczne" były wcześniej zaplanowane jako spotkanie naczelnika z szefami trzech stowarzyszeń, najprawdopodobniej tożsamych z podmiotami zainteresowanymi przejęciem trzech instytucji pomocy społecznej wymienionych w odrzuconym projekcie uchwały. To naprawdę wygląda paskudnie: jakby 18 października miano uchwalić podstawy prawne do przekazania ośrodków stowarzyszeniom, a już następnego dnia podzielić łupy.

I. Seretny ("Gazeta Solidarna")