stawka wieksza niz 8 mld 150Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność zwróciło się do Organizacji Związkowych i osób indywidualnych o wsparcie dla ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem "Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego".

Jest to inicjatywa obywatelska mająca na celu przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin - na realizację ważnych inwestycji i dofinansowanie zadań samorządowych i organizacji pozarządowych według potrzeb mieszkańców.

Obywatelski projekt Ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: tutaj >>>, uzasadnienie: tu >>>. Wzór karty do zbierania podpisów: kliknij tu >>>. Więcej o inicjatywie obywatelskiej pod adresem: www.stawka8mld.pl (8 miliardów to kwota, o która chodzi w skali kraju), gdzie również można poprzeć projekt ustawy. Prosimy o dostarczenie podpisów do siedziby Regionu do 29 września.


Stanowisko Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie poparcia obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" udziela poparcia dla obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2005-2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczas realizowanych zadań bez odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Spowodowało to zachwianie równowagi finansowej samorządów. I ten proces się pogłębia, a jego skutki rząd pozostawił samorządom i społecznościom lokalnym w całej Polsce. Nie pozostało to bez wpływu na sytuacje ekonomiczną pracowników oraz stabilność miejsc pracy.

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" wyraża sprzeciw wobec tzw. oszczędnościowych działań rządu, pogłębiających rozwarstwienie społeczne. Utrzymanie wzrostu gospodarczego powinno polegać na inwestowaniu w człowieka, ochronie istniejących i tworzeniu nowych, lepiej opłacanych miejsc pracy, wzmocnieniu inwestycji zmierzających do pełnego wykorzystania funduszy europejskich umożliwiających rozwój gospodarki.

W związku z tym, apelujemy do członków Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego "Solidarność" Regionu Częstochowskiego o czynny udział w poparciu obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Oczekujemy od parlamentarzystów poparcia zmian w Ustawie i kierowania się dobrem społeczności lokalnych, a nie koniunkturą polityczną i decyzjom władz poszczególnych partii politycznych.